Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu eestvõttel anti täna Tapal 1. jalaväebrigaadis avalöök riigikaitseteemaliste seminaride sarjale, kus kohalike omavalitsuste juhid koos Kaitseliidu, kaitseministeeriumi, päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti esindajatega arutasid Eesti riigi ja elanikkonna kaitset ning kohalike omavalitsuste rolli selles. Esimesest seminarist võtsid osa Lääne-Viru ja Järvamaa kohalike omavalitsuste juhid.

„Kõigil on võimalus riigikaitsesse panustada ja osa sellest on teadlikkus oma rollist kriisi ja sõjaajal. Riigikaitse ei tähenda tingimata, et sellesse panustatakse ainult kaitseväelasena. Riigi ja riigikaitse toimimisse kaasalöömiseks on märksa rohkem võimalusi. Seda me nimetamegi laiapõhjaliseks riigikaitseks, kus sõjalise kaitse kõrval on hästitoimivad tugiteenused, mis tagavad riigi ja rahva allesjäämise,“ rõhutas seminaril avasõnad öelnud brigaadikindral Riho Ühtegi.

„Kohalikel omavalitsustel üle kogu Eesti on kandev roll Eesti elanikkonna kaitses, korraldades igapäevaelu, elutähtsate teenuste tagamist ja teavitust ohuolukorras või kriisi ajal, kui nimetada vaid mõnda ülesannet. Kohalik omavalitsus on strateegiline koostööpartner võimaliku kaitsetegevuse ettevalmistamises, tundes kohalikku elu läbi-lõhki,“ märkis kaitsevalmiduse asekantsler Lauri Abel.

Türi vallavalitsuse valdkonnajuht Kati Nõlvak lisas, et elanike kõige suurema kaitse tagab koostöö. „Hea koostöö aluseks on see, et igaüks teab, mis on tema roll ja kuidas ta seda rolli täidab. Mul on hea meel, et riigi tasandi kaitseorganisatsioonid ja kohalikud omavalitsused üheskoos mitte ainult ei räägi vaid ka üheskoos harjutavad erinevateks situatsioonideks. Järgmine samm võiks olla selliste ühisharjutuste läbiviimine koos kohalike inimestega,“ leidis ta.

Linna- ja vallajuhtide aruteludes oli põhirõhk teenuste ja varude tagamisel, ressursside sundkasutustel, kogukondade ühtsuse hoidmisel ja elanikkonna teavitamisel.

Järgmised riigikaitse seminarid toimuvad Võrus ning Narvas, aasta teises pooles ka Lääne-, Pärnu- ja Harjumaal. Seminaride sarja eesmärk on kohalike omavalitsuste teadlikkuse tõstmine riigikaitseülesannetest ja kitsaskohtade väljaselgitamine.

Viimased uudised