Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Aasta lõpuga lõpetavad ajateenistuse ning arvatakse peatselt reservi selle aasta veebruarikuust riigi kaitsmiseks vajalikke teadmisi ja erialaseid oskusi omandanud ajateenijad.

„Kogu teie eesseisva sõjalise karjääri oluliseim väljaõpe, mis annab teile oskused, õiguse ja kohustuse kaitsta vajadusel Eesti iseseisvust ja terviklikkust on läbitud ning peagi alustate teenistust reservis, mis kestab kuni teie kuuekümnenda eluaastani,” ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo. „Täna annan ma kohustuse hoida iseenda lahinguvalmidust teile endile. Teie peate treenima ja arendama ennast, huvituma teie sõjaajaüksuse arengutest ja hoidma ühendust relvavendadega. Selleks, et hetkel kui brigaad teid välja kutsub, oleksite te nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis oma sõdurivandega antud lubadust täitma.”

Detsembri lõpus alustab reservteenistust üle 100 diivsi 1. jalaväebrigaadi talvise kutse sõduri. Tapa linnakus toimunud tseremoonial tunnustati parimaid sõdureid ja tutvustati reservteenistust.

Lahinguteeninduse pataljoni parimaks jaanuarikutse sõduriks valiti reamees Ilja Ladoškin. „Teenistus andis mulle B, C ja D kategooria juhiload, suurendas enesekindlust, pakkus inimeste juhtimise kogemust ning palju positiivseid emotsioone ja mälestusi,” ütles reamees Ladoškin. Ta lisas, et kuigi tema eesti keele oskus oli enne teenistusse astumist juba üsna hea, õppisid paljud tema teenistuskaaslased ajateenistuse jooksul lisaks sõdurioskustele ka eesti keele selgeks.

Diviisi suurtükiväepataljon saadab sel kuul reservi 60 ajateenijat, kes lubasid hoida püssirohu kuivana ning kutse peale kohale tulla.

Peatse reservväelase nooremseersandi Oliver Leppiku meeskond näitas liikursuurtüki K9 lõpuharjutusel silmapaistvat kiirust, sooritades kolm lasku kahekümne kahe sekundiga ja lahkudes positsioonilt kolmekümne sekundiga. Enne teenistusse tulekut muusikaalase kõrghariduse omandanud nooremseersant Leppiku sõnul on ajateenistus kõigile jõukohane ja hariv. „Minule on need üksteist kuud andnud väga palju väärt kogemusi – oskust inimesi juhtida, harjumust analüüsida ja teha järeldusi, julgust võtta vastu otsused, mis mõjutavad kogu meeskonda ja vastutada nii enda kui ka teiste meeskonnaliikmete eest,” ütles seersant Leppik.

Diviisi 2. jalaväebrigaadis, staabi- ja sidepataljonis ning logistikapataljonis asuvad reservi ligi 90 ajateenijat. Sõjaväepolitsei vahipataljon arvab reservi pea 140, merevägi üle 100, küberväejuhatus ligi 40, toetuse väejuhatuse varustustpataljon mitukümmend võitlejat.

Eesti riigi esmase kaitsevõime alus on reservarmee väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Selle käigus saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistusse kutsutakse aastas kolmel korral: aasta alguses ja juulis alustavad 11-kuulist teenistust eelkutsega saabunud tulevaste reservüksuste nooremallohvitserid ja autojuhid ning oktoobris kutsutakse kaheksaks kuuks teenistusse reservüksuste reakoosseis.

Viimased uudised