Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis raamlepingud suure- ja väikese kaliibrilise laskemoona hankimiseks. Raamlepingute eeldatav maht on kokku ligi 80 miljonit eurot.

„Tegemist on mahukate konsolideeritud hangetega, mis koosnevad mitmetest erinevatest osadest. Läbi sellise lähenemise saime oma hangetele tähelepanu suurtelt tootjatelt üle maailma ning see tõstis üldist huvi meie hangete vastu,” märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Suurekaliibrilise laskemoona hanke objektiks on laskemoon kaliibriga üle 23 mm, mis on peamiselt suunatud kaitseväes kasutusel olevatele meeskonna relvadele. Hanke tulemusena leidis RKIK kaheksa raamlepingupartnerit, kes järgmise nelja kuni kaheksa aasta jooksul tarnivad kaitseväele suurekaliibrilist laskemoona orienteeruvalt 30 miljoni euro eest. Väikesekaliibrilise laskemoona hanke objektiks on laskemoon, mille kaliiber on alla 23 mm. Väiksekeliibrilise laskemoona tarnimiseks leiti ligi kümme lepingupartnerit, kes nelja kuni kaheksa aasta jooksul tarnivad orienteeruvalt 50 miljoni euro eest laskemoona.

„Relvad on meie tööriistad, mis vajavad toimimiseks laskemoona. Antud lepingud tagavad kaitseväe üksuste lahingumoonaga varustamise igapäevaseks väljaõppeks kui ka lahinguvarude täiendamise,“ lisas kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.

Raamlepingud sõlmitakse 48 kuuks, mida on võimalik pikendada kuni 84 kuuks.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev asutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 250 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Viimased uudised