Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Täna anti kaitseväe peastaabis kaitseväe 103. aastapäevale pühendatud pidulikul tänuüritusel üle aasta ohvitseri ja allohvitseri tunnustused. Aasta ohvitseriks valiti major Viljar Niinepuu ning aasta allohvitseriks staabiveebel Ivo Petjärv.

Tunnustused parimatele ohvitseridele ja allohvitseridele andsid üle kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson ja riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees reservkolonelleitnant Toomas Luman.

„Major Viljar Niinepuu ja staabiveebel Ivo Petjärv on aastaid panustanud tulevaste ohvitseride, allohvitseride ja sõdurite arendamisse andes edasi enda tarkusi, kogemusi ning olles teenistujatele toeks ka raskematel hetkedel. Nemad on eeskujuks kõikidele kaitseväelastele tõestades, et kõik raskused teel on võimalik ületada nutikuse ning motivatsiooniga,“ ütles kindralleitnant Herem.

Oma kõnes tunnustas kaitseväe juhataja ka kõiki kaitseväelasi, sealhulgas ajateenijaid ja töötajaid ning kaitseliitlasi nende panuse ja suhtumise eest Eesti kaitsevõime hoidmisse ja arendamisse. Ohvitseri ergutuspreemiad pälvisid kolonelleitnant Marko Tomentšuk ja leitnant Siim Vahkel. Allohvitseri ergutuspreemia said staabiveebel Ivo Kask ja vanemveebel Hannes Aus.

„Preemiate saajad on eeskujuks ja innustuseks nii oma kaasvõitlejatele, tulevastele kaitseväelastele kui ka igale ühele meist,“ ütles riigikaitse arendamise sihtasutuse nõukogu esimees reservkolonelleitnant Toomas Luman. „Hea meel on tõdeda, et aina rohkem on meie hulgas kaitseväelasi, kes lisaks Eesti riigi kaitsmisele tegelevad aktiivselt ka enese täiendamisega ning kaitseväe väärtuste levitamisega laiemaltki, luues seeläbi veelgi paremaid eeldusi tugevaks ning nutikaks riigikaitseks“.

Luman kutsus üles väärtustama ja märkama kõiki inimesi, kes panustavad riigikaitsesse, kas põhitööna või reservväelastena oma igapäevaste ettevõtmiste kõrval.

Aasta ohvitser major Viljar Niinepuu on kaitseväes teenistuses 2007. aastast. Major Niinepuu on sõjaväelise hariduse omandanud kaitseväe akadeemias. Tänaseks on ta kaitseväe akadeemia õppesektsiooni ülem ning panustab igapäevaselt tulevaste ohvitseride arengusse. Major Niinepuud on tunnustatud kaitseväe teeneteristiga eeskujuliku teenistuse eest, pikaajalise teenistuse medaliga ning Viru jalaväepataljoni rinnamärgiga.

Aasta allohvitser staabiveebel Ivo Petjärv on kaitseväes teenistuses 1999. aastast. Staabiveebel Petjärv on sõjalise hariduse omandanud kaitseväe akadeemias vanemstaabiallohvitseride kursusel ning Lahingukoolis vanemveeblikursusel. Hetkel on ta teenistuses Scoutspataljoni pataljoniveeblina. Staabiveebel Petjärv on osalenud mitmetel välisoperatsioonidel ning tema südameasjaks on veteranide toetussüsteemi loomisesse panustamine. Oma teenistuse jooksul on ta olnud muuhulgas jaoülem, NATO kirdekorpuse vanemallohvitser ning kaitseväejuhataja asetäitja käsundusallohvitser. Staabiveebel Petjärve on tunnustatud maaväe hõberistiga, kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ning Scoutspataljoni teenetemärgiga.

Aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri valimine on seni suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Statuudi kohaselt võib iga kaitseväelane teha ettepanekuid oma kolleegide, ülemate ja alluvate hea teenistuse tunnustamiseks, kus aasta ohvitseri ja allohvitseri tiitli pälvinu saab riigikaitse edendamise sihtasutuselt 5000 euro suuruse preemia.

Riigikaitse edendamise sihtasutus loodi Eesti riigi ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt 2004. aasta juunis. Sihtasutuse eesmärk on lisaks kaitseväelaste tunnustamisele kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe toetamine ning isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine.

Viimased uudised