Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Jüri Luik ja Andres Kõiv. Kaitseministeeriumi pilt

Kaitseminister Jüri Luik andis Vabadussõja alguse aastapäevale pühendatud aktusel Lauluväljaku Klaassaalis üle teenetemärgid riigikaitsesse silmapaistvalt panustanud inimestele. Teenetemärgi saajate eas on endine Võru maavanem Andres Kõiv ja Tartu linnapea Urmas Klaas.

Kaitseminister Luik märkis oma kõnes, et Eesti riigikaitse jaoks on käesolev aasta olnud väga töine ja ühtlaselt tõsiseid väljakutseid pakkuv.

„Lubage mul teid kõiki siiralt tänada teie teenistuse ja teenete eest. Ma väga loodan, et see tänutunne ja kolleegide austus annab head hoogu, et riigikaitset tublisti edasi viia ja toetada,“ ütles Luik.

70 tunnustatu seas oli mitmeid riigikaitseõpetuse edendamisse panustajaid, nii õppejõude kui riigikaitseõpetajaid. Kõrgeima autasu, Kaitseministeeriumi II klassi teeneteristi sai Reelika Semjonov uue riigikaitse õpiku koostamise ning riigikaitseõpetuse üheks populaarseimaks valikaineks muutmise eest.

„Umbes 80 protsenti gümnaasiumidest ja 70 protsenti kutseõppeasutustest – seal on võimalik saada riigikaitseõpet. Need numbrid ei ole tulnud iseenesest. Selle taga on aastatepikkune ja järjekindel töö,“ ütles kaitseminister Luik.

III klassi teeneteristi pälvisid neli inimest, neist üks Olavi Jänes pikaajalise silmapaistva panuse eest Balti Kaitsekolledži arendamisel ning sõjaõiguse õpetamise edendamisel.

Kuldrinnamärgiga avaldas minister kiitust riigikaitseõpetajatele veebel Meelis Pormannile, vanemveebel Ando Lavritsale, nooremleitnant Janno Isatile ning Viktor Nõmmile.

Olulist tähelepanu pöörati seekord ka meditsiinitöötajatele, tänu kellele on arenenud sõja- ja katastroofimeditsiin ning taastusravi saanud vigastada saanud kaitseväelased.
III klassi teeneteristi pälvis Raul Adlas olulise panuse eest sõja- ja katastroofimeditsiinialase koolitussüsteemi arendamisse.

Kuldrinnamärgiga tänas minister eeskujuliku teenistuse eest Seli tervisekeskuses Ly Rahulat, Kaja Riisi ning Margit Rütmanni. Mare Hendriksonile, Martin Erstule, Kaimo Vahtrale ning Hellat Rumvoltile määras kaitseminister hõberinnamärgi Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse panustamise eest.

Tänu osaliseks said veel mitmed oma tegevusega silmapaistvad kaitseväelased, vabatahtlikud riigikaitsjad ning riigikaitselise taristu arendajad. Kaitseministeeriumi teeneteristi pälvivad inimesed, kes on Eesti kaitset isikliku märkimisväärse panusega
edasi viinud.

Vaata täisnimekirja teenetemärgi saanutest: http://www.kaitseministeerium.ee/et/uudised/kaitseminister-tanas-silmapaistvaid-kaitsevaldkonda-panustajaid-0

Kommentaarid

Viimased uudised