Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kaitsevägi

Kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tutvusid eile õhtul Tallinna lähistel paikneva Staabi- ja sidepataljoni reservväelaste teenistusega ning tänasid neid panuse eest Eesti riigikaitse tugevdamisse.

„Eesti sõjaline kaitse on tugev, kuna meie reservväelased on hea väljaõppe, parima võimaliku varustuse ning kõrge teotahtega,“ ütles kaitseminister Luik. „Nägin reservväelaste silmis entusiasmi ja teotahet, andmaks endast parim Eesti kaitsmisel. Reservväelaste motiveeritus oli innustav,“ ütles Luik.

„Tänan kõiki reservväelasi ja kaitseliitlasi, kes on juba asunud teenistusse suurõppusel Siil 2018 või veel tulevad teenistusse. Iga võitleja osalus ja panus on oluline, et me saaksime kinnitust meie vägevusest,“ ütles kaitseminister. „Tänan mõistva suhtumise eest ka reservväelaste peresid ning tööandjaid, kelle positiivne suhtumine annab tuge teenistuses,“ ütles Luik.

Staabi- ja sidepataljoni kahe kompanii reservväelastest juhtkond alustas teenistust esmaspäeva, 30. aprillil, üksuse põhikoosseis kogunes 2. mail.

Esimestel päevadel tegelevad üksused oskuste värskendamisega, tuletades meelde allüksuste taktikaid ja tegevusi, samuti erialase tehnika ja  relvade kasutamist.

Staabi- ja sidepataljoni üksused tagavad Siil 2018 käigus kaitseväe juhtimispunktide tegevuse maastikul.

Sideväelaste reservõppekogunemine lõppeb 12. mail.

Suurõppusel Siil 2018 osaleb kokku ligi 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, politseiametnikku, päästetöötajat ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast harjutab laiapindse riigikaitse toimimist.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise keskkonnas. Selleaastane õppus hõlmab kogu Eestit ning keskendub lõpuosas Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis toimuvale lahingutegevusele.

Õppus jaguneb kolme etappi, millest esimese 2.-4. maini kestval õppusel osalevad üksused saavutavad lahinguvalmiduse; teises 4.-7. maini kestvas faasis üksuste koostööõpe ja kolmandas etapis 8.-12. maini õppelahingud. Siilil osalevad 19 liitlas- ja partnerriigi kaitseväelased ning viie NATO struktuuriüksuse esindajad.

Viimased uudised