Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

nursipalu

2. jalaväebrigaad ja selle koosseisu kuuluv Kuperjanovi pataljon seatakse lähematel aastatel kaitseväe arendamisel eelisseisu, mis hõlmab nii relvastuse uuendamist, üldist varustatuse parandamist ning väljaõppevõimaluste arendamist.

„Meil on üsnagi aktiivne programm, mis puudutab 2. jalaväebrigaadi,” rääkis Luik Lõunaeestlasele antud intervjuus. „Küsimus ei ole ainult infrastruktuuris, vaid ka varustuses, relvastuses, väljaõppes.”

Nii on kaitseressursside amet juba välja kuulutanud hanke kuni 18 000 automaattulirelva ostmiseks 1. ja 2. jalaväebrigaadile. Lähema kümnendi hankekavasse kuuluvad ka jalaväe lahingumasinate ning liikursuurtükkide hanked, samuti kaitseväe sõjaaja varustuse ja varude täiendamine.

Segasem on seis 2. jalaväebrigaadi Nursipalu harjutusväljakuga, mille pooliku valmisoleku tõttu pole kaitseväel võimalik kohapeal läbi viia kõiki õppusi.

„Üks väga oluline probleem, mis mind muretsema paneb, on väljaõppevõimalused,” tõdes Luik. Harjutusväljakut on kaitseväel tarvis nii ajateenijate väljaõppe läbiviimiseks, aga ka Eestis viibivate liitlastele õppuste korraldamiseks.

„Kui tuleb Ungari kompanii või Ameerika kompanii, siis on väga oluline, et me võiksime teisest päevast kui nad siia saabuvad, pakkuda väljaõppevõimalusi,” lisas minister.

Millal Nursipalu harjutusvälja pikale veninud arendustöö viimaks tehtud saab, Luik ennustada ei osanud.

„Kaitseministeerium teeb loomulikult enda poolt kõik, et valitsuse otsus, mis nägi ette Nursipalu harjutusvälja rajamist, saaks ellu viidud,” lausus ta. „Töötame siin kõigi osaliste ja huvilistega koos, et see murettekitav olukord parandada ja harjutusvälja ehitamisega alustada.”

Kavade kohaselt jõutakse uute väljaõpperajatiste ehitusega alustada ilmselt tuleval aastal. Praegu on käimas harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande menetlus.

Nursipalu harjutusväljaku väljaehitamisega soovitakse muuta seal võimalikuks mehhaniseeritud kompanii täiemahuliste õppuste läbiviimist, sealhulgas laskmisi piiratud tankitõrjerelvadega ja miinipildujatega. Ühtlasi on arenduskava elluviimine vajalik turvalisuse suurendamiseks.

Keskkonnaministeerium on harjutusväljaku maa-alal algatanud ka Keretü looduskaitseala moodustamise.

Lisaks 2. jalaväebrigaadile kasutavad Nursipalu harjutusvälja ka Kaitseliit, Võrus asuv lahingukool, samuti politsei- ja piirivalveamet.

Vaata ka teemakohast videolugu.

ARVED BREIDAKS

Viimased uudised