Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: KM

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm on esitanud lahkumisavalduse ja lahkub pärast kolmeaastast ametiaega selle suve lõpus omal soovil ametist.

„Viimased kolm aastat on olnud teguderohke aeg. Eeskätt olen tänulik oma meeskonnale nii ministeeriumis, kaitseväes, Kaitseliidus, riigi kaitseinvesteeringute keskuses, kaitseressursside ametis, välisluureametis kui ka Eesti sõjamuuseumis. Riigikaitset arendab üle aegade kõige tugevam meeskond. Mul on olnud ka harukordne au töötada koos peaminister Kaja Kallasega, kes on olnud nii NATO kui ka Euroopa kaitsepoliitika rahvusvahelise kaaluga eestvedaja. Ühtlasi soovin tänada Kalle Laanetit ja Hanno Pevkurit, kes kaitseministritena andsid mulle võimaluse kantslerina riigikaitse arendamisse panustada,” ütles Kusti Salm.

„Kaja Kallase valitsused on teinud riigikaitsest oma selge prioriteedi ja riigikaitsekulud on tänu sellele kasvanud. Täna liigub Venemaa oma sõjamasina arendamisel kiiremini kui Eesti koos liitlastega suudab sellele vastata. Minu hinnangul vajame lähiajal julgeolekut pikaajaliselt mõjutavaid poliitilisi otsuseid, eeskätt 1,6 miljardi euro eest investeeringuid kriitilise laskemoona puudujäägi likvideerimiseks,“ selgitas Salm.

Salmi sõnul ei ole ta otsustanud, millega ta ametist lahkumise järel tegelema hakkab, kuid riigikaitsele jääb ta jõu ja nõuga abiks.

Kusti Salm on töötanud kaitsevaldkonnas eri ametikohtadel alates 2007. aastast. Ta asus kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale 2021. aasta mais. Enne seda töötas ta riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) direktorina, kus vastutas Eesti kaitsehangete ja kaitseministeeriumi valitsemisala taristu rajamise ning korrashoiu eest ning täitis rahvusvahelisi ülesandeid NATOs ning Euroopa Liidus. Varem on Salm töötanud kaitseministeeriumis mitmel eri ametikohal, sh juhtis ta 2017. aastal Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi. Ta on töötanud ka Euroopa Kaitseagentuuris ning 2011–2015 Eesti alalises esinduse NATO juures relvastuskoostöö nõunikuna.

Kusti Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal. Ta on läbinud ajateenistuse Tapal Suurtükiväegrupis miinipildurina.

Kusti Salmile on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk, kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneterist ja kaitseväe juhataja poolt riigikaitseliste teenete eest Eesti Kaitseväe teeneterist. Olulise isikliku panuse eest Ukraina abistamisse on kantsler Salmi autasustatud Ukraina riikliku ordeni II järgu ning Ukraina kaitseministeeriumi teeneteristiga.

Viimased uudised