Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseministeerium eraldab lisavahendeid, mis võimaldavad maakaitse õppekogunemisel väljaõpet andvaid reservväelasi tasustada võrdselt tegevväelastega.

„Vabariigi valitsus otsustas pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale suurendada maakaitse struktuuri kuni 20 000 liikmeni. Eesti inimeste kaitsetahet näitab see, et sestsaadik on astunud Kaitseliidu liikmeks rohkem kui 3000 inimest,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.

Uue meetme eesmärk on soodustada seda, et maakaitse lisaüksuste väljaõppesse kaasatakse neid reservväelasi, kel on selleks oskusi ja teadmisi, kuid kes igapäevaselt instruktoritööga ei tegele.

„Oleme otsustanud eraldada lisavahendeid, et suurendada instruktorite arvu ning motiveerida ja kaasata väljaõppesse meie väärtuslike oskustega reservväelasi,“ ütles kaitseminister Laanet.

Selleks muudetakse kaitseministri määrust nii, et oleks võimalik maksta sõjaväelise väljaõppe andmisse kaastatud reservväelastele võrdset tasu tegevväelastega. Kõrgendatud toetuse määr on olenevalt auastmest 75-100 eurot päevas. Samuti laienevad õppekogunemisel osalevatele vabatahtlikele instruktoritele kõik reservteenistuses ette nähtud tagatised: sotsiaalsed tagatised, hüvitised, majutus, toitlustus ja varustus.

Lisaks antakse Kaitseliidule lisavahendeid kahe palgalise Naiskodukaitse instruktori koha loomiseks.

Kaitseminister Laanet kohtus teisipäeval Naiskodukaitse esinaise Airi Toominguga.

„Viimastel kuudel on Naiskodukaitse liikmeskond hüppeliselt kasvanud. Sellega seoses on oluliselt tõusnud administreerimiskoormus ja väljaõppe läbiviimise maht. Naiskodukaitse juhtimine ja ka väljaõppe läbiviimine põhineb suuresti vabatahtlikkusel ning on seega äärmiselt ressursisäästlik. Samas on teatud mahus palgaline ressurss hädavajalik, mistõttu on Naiskodukaitsele lisanduvad ametikohad nüüd ja tulevikus äärmiselt vajalikud,“ ütles Airi Tooming.

Kaitseliiduga liitumise avaldusi on alates 24. veebruarist 2022 esitatud 3399, sh on Naiskodukaitsega liituda soovijaid 1053. Pea 3000 soovijat on saanud tänaseks Kaitseliidu liikmeks.

Viimased uudised