Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: RKIK

Kaitseministeerium kulutab  välja kaitsetööstuse 2024. aasta arendusprojektide konkursi, mille eelarve on tänavu aegade suurim – 700 000 eurot. 28. veebruarini on võimalik esitada vabas vormis osalemisteatis.

Osalemisteatis annab hea võimaluse saada oma projekti kohta tagasisidet kaitseväelt ja hindamiskomisjonilt enne lõplikku taotluse konkursile esitamist ning vajadusel seda täiendada. Lisaks annab konkurss kaitseväele võimaluse uusi tehnoloogiaid katsetada ja ettevõttetele väärtuslikku nõu tootearenduste parendamiseks.

„Oleme korraldanud konkurssi 2013. aastast ja see on alati olnud väga populaarne, toetatud on 54 projekti. Programm on kindlasti Eesti kaitsetööstuse arengule kõvasti hoogu andnud, panustanud kaitseväe arengusse ja toetanud ettevõtete jõudmist ekspordini,” ütles kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

Tänavu oodatakse konkursile elektroonilise sõjapidamise segamise tingimustes töötavad ründedroone ja õhuründemoona (maal ja merel) tegevusraadiusega vähemalt 50 kilomeetrit ning neid imiteerivaid peibutusdroone, tsiviil- ja militaardroonide tõrjeseadmeid 1- kuni 5-kilomeetrise tegevusraadiusega, sh net-gunlahendusi, täppissütikud standardsele 155 mm laskemoonale, sõjalisi otsustusprotsesse kiirendavad tehisintellektipõhised analüüsi- ja andmehalduslahendid, avaandmetel põhinevaid tarkvaralahendusi materjalide, tehnika ja masinapargi (nt sõidukid ja laevad) tehniliste süsteemide seisukorra monitoorimiseks ning hooldustööde planeerimiseks ja haldamiseks, miinide tuvastamise ja demineerimislahendusi ning kuluefektiivseid pettesüsteeme (CV90, HIMARS, uued soomukid). Esitada võib ka muid kaitsevaldkonna rakendusi.

Konkursi eelarve on 2024. aastal kuni 700 000 eurot, ühe projekti maksimaalne toetusumma 200 000 eurot. Kaitseministeeriumi toetus ühele projektile on maksimaalselt 45% projekti kogumaksumusest.

Konkursi ajakava

  • 28.02.2024 esitada vabas vormis osalemisteatis pikkusega kuni 1 A4. Soovime anda võimaluse ideed enne kaitseväele ja hindamiskomisjonile tutvustada, et saada esmane hinnang, kas ideel on kaitsevaldkonnas perspektiivi. Lühikokkuvõte sisaldab:
  1. Pilt/joonis arendatavast tootest (olemasolul)
  2. Probleemi kirjeldus
  3. Projekti eesmärk ja tehnoloogiline vajadus
  4. Soovitud lõpptulem
  5. Turul olemasolevad lahendused või turu võimekus sarnast vajadust lahendada
  6. Soovitud koostöö kaitseväega.
  • 31.03.2024 – Taotluste esitamise tähtaeg
  • Kuni juuni 2024 – Taotluste hindamine ja võitjate väljakuulutamine

Osalemisteatis ja taotlus esitada: arendusprogramm@kaitseministerium.ee

Lisainfo, konkursi tingimused ja taotlusvorm:

https://kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendustoetused

Viimased uudised