Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõunaeestlase pilt.

Kaitseministeerium alustas Nursipalus metsaiega, et valmistada ette harjutusväljakut miinipildujate tarbeks.

Miinipildurite väljaõppeks vajaliku ligi ruutkilomeetri suuruse sihtmärgiala puhastamiseks lubas Keskkonnaamet lubas võtta 94,2 hektarit metsa. Sellest esialgu piisab esmase miinipilduja väljaõppe jaoks. Lisaks nõustus kaitseministeerium, et Nursipalu 3000 hektarist 1000 läheb Keretü looduskaitseala alla.

Kokku saavad harjutusväljast kasu ligi 9000 ajateenijat, kaitseliitlast ja reservisti, kes ei pea tulevikus miinipildujatest laskmise harjutamiseks sõitma kaitseväe keskpolügoonile Harjumaal Kuusalu vallas või Ida-Virumaale Sirgalasse.

Põhja-Eestisse laskmisele sõitmine eeldab iga kord pikka ajakulu. Nursipalu on Rõuge vallas ja sobib Lõuna-Eestis väljaõppe läbiviimiseks. Erinevalt Põhja-Eestis asuvast 1. jalaväebrigaadist ei ole Võrus baseeruval 2. jalaväebrigaadil soomustehnikat, mistõttu on nad eriti sõltuvad miinipildujatest.

Nursipalus sai seni lasta käsitulirelvadest, samuti kuni 84 mm tankitõrjerelvadest nagu Carl Gustav. Peale miinipildujate sihtmärgiala valmimist saab seal lisaks kuni 120 mm miinipildujatest lasta ka 90 mm tankitõrjekahurist.

Nursipalu harjutusvälja arendamine on tekitanud varem kohalikes elanikes tugevat vastuseisu. Seoses sellega on kaitseministeerium pikalt uurinud erinevaid võimalusi, kuidas harjutusväljakut sobitada looduskaitse nõudmistega.

Miinipildujatest laskmisega kaasneb müra ning et ka metsa mahavõtmisel on keskkonnamõju. Lisaks metsa raadamisele on kavas ehitada teid ja kaitsevalle. Eesmärk on raadamine ja teede ehitus lõpetada kevadeks, mis loob esialgsed võimalused miinipildujate väljaõppeks.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised