Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Kaitseliidu meredivisjoni väekaitsjad harjutasid eile õppusel Kevadtorm koostöös mereväelastega Tallinnas Miinisadamas mereväebaasi kaitsmist.

„Harjutuse eesmärgiks oli külvata baasikaitsjate seas võimalikult palju segadust, et näha, kas nad suudavad pingelises olukorras kiirelt, efektiivselt ja koordineeritult potentsiaalsele ohule reageerida,” ütles harjutuse korraldaja vanemleitnant Eglit Uke.

Õppuse stsenaariumi järgi algas harjutus kahe tundmatu aluse sisenemisega Miinisadama akvatooriumisse. Samaaegselt püüdis tundmatu sõiduk siseneda linnapoolsest pääslast. Kaitseliitlased reageerisid vastutulega ning tõid kaitsepositsioonidele lisajõudu. Mõlemad vastased suruti kiirelt tagasi ning hävitati.

Harjutuse vastutegevust teinud mereväe rannikukaitsedivisjoni võitlejate ülesanne oli killustada baasikaitsjate üksused, et hõivata Miinisadama linnak.

„Lisaks baasikaitse rutiinile, saime kompleksharjutuse raames panna proovile enda meditsiini, sidepidamise ja käsuandmise oskused,” ütles Kaitseliidu meredivisjoni väekaitserühma ülem nooremleitnant Priit Koppel.

Kaitseliidu meredivisjoni väekaitserühm osales õppusel Kevadtorm mereväe koosseisus esimest korda. Õppuse ajal võtsid nad üle baasikaitse ülesanded mereväe rannikukaitse divisjoni ajateenijatelt ning täitsid neid ülesandeid ligi nädal aega. Selle aja jooksul mehitasid nad kontroll-läbilaskepunkte, kus teostasid isikute ja sõidukite läbiotsimist.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Viimased uudised