Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe foto.

Eeloleval nädalavahetusel, 13.-15. septembril toimub Valga linnas ja vallas Lõuna Maakaitseringkonna suurõppus SIBUL 2019, milles osalevad Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad.

Suurõppus SIBUL võtab kokku Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. Kuna sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas lahingutegevusele hoonestatud alal, siis toimub valdav osa õppusest Valga linnas.

Õppuse stsenaariumi kohaselt on Valga linna elutähtsad punktid hõivanud meile mittesõbraliku riigi üksused ning Kaitseliidu üksuste ülesanne on ala vastasest puhastada.

Õppuse aktiivne tegevus algab laupäeva, 14. septembri hommikul Valga linna suunduvatel maanteedel Hummuli, Jõgeveste, Kaagjärve, Laatre, Tsirguliina ja Sooru piirkonnas.

Õppuste käigus üritavad vastasmeeskonnad üksuste saabumist takistada ning maanteedel korraldatakse varitsusi. Eelmainitu tõttu võib nimetatud teelõikudel esineda lühiajalisi liiklusseisakuid ning Kaitseliit palub juhtidel olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldajate juhiseid.

Kaitseliidu üksused liiguvad maanteedel kolonnides, seega palume turvalisuse huvides kolonni taha sattudes vältida möödasõite ja ühtlasi sõitmist kolonnis olevate masinate vahel. Varuge aega ning oodake turvalise möödumise võimalust.

Kaitseliidu Tartu maleva pealik Lõuna Maakaitseringkonna ülema ülesannetes kolonelleitnant Kaido Tiitus ütles, et SIBUL on Lõuna-Eesti kaitseliitlaste aasta tähtsaim õppus.

„SIBUL on eksam aasta jooksul õpitust ja seetõttu oleme tänulikud Valga valla elanikele ja kohalikule omavalitsusele võimaluse eest sooritada see Valgas,“ ütles kolonelleitnant Tiitus.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi, helistada telefonil 112 või SIBUL 2019 infotelefonil 59 187170.

Kaitseliit tänab kaaskodanike kannatlikkuse eest. Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.

Lõuna Maakaitseringkonna õppus SIBUL on traditsiooniline Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ühisõppus.  SIBUL on valitud õppuse nimeks seetõttu, et see sümboliseerib Kaitseliitu – sarnaselt sibulale on ka Kaitseliit väga mitmekihiline.

Viimased uudised