Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo. Foto: Kaitseliit

Täna, 20. jaanuaril andis kolonel Jaak Mee pidulikult peastaabi juhtimise üle kolonel Eero Rebole. Peastaabi senine ülem jätkab välisteenistuses.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ütles pidulikul tseremoonial, et kolonel Mee on olnud ilmselt kõige parem peastaabi ülem: „Kõige armastatum, kõige hinnatum ja kõige lugupeetum peastaabi rahva poolt. Vähemalt selline mulje on mulle jäänud.“

Kaitseliidu ülema sõnul on uuel staabiülemal omaette väljakutse saavutada sama suurt lugupidamist kui seda oli kolonel Meel. „Väljakutse on suur, aga teades ka kolonel Rebo pikka karjääri kaitseväes ja suurepäraseid kogemusi, ma ei kahtle, et ta saab sellega hakkama,“ lisas brigaadikindral Ühtegi.

Kolonel Eero Rebo on lõpetanud Sisekaitseakadeemia kaitseväe õppesuunal, Balti Kaitsekolledži ning läbinud erinevaid kursuseid välisriikides. Magistrikraadi ja kõrgeima tasandi sõjalise väljaõppe omandas ta Ameerika Ühendriikide Armee Sõjakolledžis.

Kolonel Rebo on teenistuses olnud alates 1993. aastast. Ta on teeninud erinevatel ametikohtadel alates rühmaülemast Tagalapataljonis kuni Kuperjanovi pataljoni ülemani. Kaitseväe peastaabis on ta teeninud alates 2007. aastast erinvatel ametikohtadel sealhulgas logistikaosakonna, operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemana ning peastaabi ülema asetäitjana. On osalenud missioonil.

Enne siirdumist Kaitseliitu oli ta alates 2015. aastast 2. jalaväebrigaadi ülem.

Kaitseliidu peastaap on Kaitseliidu ülema vahetus alluvuses olev ja tema tegevust toetav ning struktuuriüksuste tegevust nõustav, juhendav ja koordineeriv struktuuriüksus.

Kommentaarid

Viimased uudised