Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis vabastab tervisekontrollist Kaitseliitu astuvad isikud, kes omavad kehtivat relvaluba, kuna selle saamiseks on nende vastavus tervisenõutele juba kinnitatud.

Tervisekontrollist vabastatakse edaspidi ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega ühinejad.

Seadusemuudatusega kohustuvad liikmed aga Kaitseliitu terviseseisundi halvenemisest teatama.

Samuti hakatakse muudatuse kohaselt Kaitseliidu noortejuhtidele hüvitama ülesannete täitmisel tekkinud vigastusi ja ravikulu ning reguleeritakse esmaabi osutamist.

Seni on sõjaväelisse väljaõppesse või päästesündmuse lahendamisse kaasatud kaitseliitlaste vigastada saamine või hukkumine hüvitatud vaid tegevliikmetele.

Kaitseliidu ülesanne on valmistada ette sõjaaja üksusi, mille koosseisus on ette nähtud ka meditsiinilise toetuse tagamiseks vajalik personal ehk arstid, õed ja parameedikud.

Eelnõuga saavad tervishoiutöötajad õiguse ülesannete täitmisel osutada vajadusel esmaabi oma pädevuse piires ilma, et Kaitseliit juriidilise isikuna oleks seejuures kohustatud omama tegevusluba tervishoiuteenuse osutamiseks.

Esmaabi osutamiseks vajalike ravimitega hakkab Kaitseliidu üksusi varustama Kaitsevägi.

Viimased uudised