Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul.

Kuivõrd turism ning muud esitletud põhjused ei andnud isikutele õigust piiriületuseks, väljastati neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni. Näiteks saabus 3. oktoobril piiripunkti sõidukiga seltskond, kelle eesmärk oli jõuda Tsehhi. Kuivõrd tegu ei olnud sõjapõgenikega, vaid isikutega kes pikka aega elanud Venemaa Föderatsioonis, puudus alus neid riiki lubada. Ühest ukrainlasest ja viiest Venemaa Föderatsiooni kodanikust reisiseltskonna teekond tõkestati ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Pühapäeval, 2. oktoobril tõkestati riiki sisenemine kahel Moldova kodanikul, kuna nende selgitused reisi eesmärgi kohta olid ebausaldusväärsed. Ka puudusid neil piisavad rahalised vahendid ning asjakohased dokumendid õigustamaks oma reisi eesmärki. Neile väljastati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Möödunud kolme päeva jooksul tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine 11 Ukraina kodanikul, sest nad ei kvalifitseerunud sõjapõgenikeks põhjusel, et on elanud Venemaa territooriumil juba pikka aega ning nad ei tule Eestisse sõjapiirkonnast. Ka andis osa piirile jõudnuist piiriületuse osas valeinfot, mistõttu väljastati kõigile neile sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni. Näiteks saabus 30. septembri pealelõunal Koidula piiripunkti Ukraina kodanik, kes soovis Eestisse siseneda tingimustel nagu on lubatud sõjapõgenikele. Kuivõrd isik aga sõjapiirkonnast ei saabunud ning oli elanud juba 2014. aastast alates Venemaal, puudus tal alus nüüd riiki sisenemiseks. Tema piiriületus tõkestati, talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Viimased uudised