Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töövõimereform

Võru, Valga ja Põlva maakonnas plaanitakse käivitada viis projekti eakate, erivajaduste ja toimetulekuraskustega inimeste ja nende pereliikmete tööle aitamise toetamiseks.

Sihtasutus Innove vahendusel jagatava toetuse saamiseks laekus omavalitsustelt või omavalitsusliitudelt üle Eesti kokku 13 projekti, neist kaks Võrumaalt, kaks Valgamaalt ning üks Põlvamaalt.

„Lõuna-Eesti oligi kõige aktiivsem [taotluste] esitaja,” ütles Innove sisekommunikatsiooni juht Mari Annus Lõunaeestlasele.

Projektide raames plaanivad kohalikud omavalitsused osutada erinevaid hoolekandeteenuseid: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldusteenus). Kõige enam kavatsetakse pakkuda tugiisiku- ja koduteenust.

Taotletavad toetussummad jäid Eestis 70 000 ja 350 000 euro vahele. Kokku sooviti taotlusvoorus toetust ligi 3 miljonit eurot, vooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist.

„Euroopa Sotsiaalfondi toel saavad omavalitsused taolisi abistavaid teenuseid suuremas mahus osutama hakata või siis tekib võimalus seni puudunud teenuseid oma elanikele pakkuda. Läbi hoolekandeteenuste arendamise ning osutamise väheneb hoolduskoormus ja tööealistel elanikel on võimalik taas tööturule siseneda või seal jätkuvalt püsida,” ütles Luide.

Peale tehnilise kontrolli läbimist hakkavad taotlusi hindama eksperdid, toetuse saajad selguvad hiljemalt jaanuaris.

Lõunaeestlane

Viimased uudised