Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigigümnaasiumid

Võru Gümnaasiumis toimus reedel kolme Kagu-Eesti riigigümnaasiumi õpilaste ja õpetajate osalusel reaal- ja loodusteaduste päev Quantum.

Tegemist oli esmakordse üritusega Võru Gümnaasiumi eestvedamisel. Teaduspäev oli suunatud õpilastele, kes huvituvad tõsiselt reaal- ja loodusteadustest, eesmärgiga arendada nende meeskonna- ja koostööoskusi, innustada aineolümpiaadideks valmistumisel ning valdkonna õpetajatele, et algatada omavahelist koostööd.

Esimesel teaduspäeval osalesid nii Valga, Võru kui Põlva gümnaasiumist kuus reaal- ja loodusteaduste huvilist gümnasisti ehk kokku 18 õpilast ja 11 õpetajat. Õpilased olid kutsutud lahendama erinevaid ülesandeid matemaatikast, füüsikast, keemiast ja bioloogiast, nende tegevused kulgesid koolideülestes rühmades. Igas meeskonnas oli liikmeid läbisegi nii 10., 11. kui 12. klassist. Parimad selgitati ainete kaupa saavutatud punktisumma alusel.

Matemaatikas olid edukamad Raimond Vink (VõG), Villu Serv (PG) ja Kevin Koik (VaG). Nimetatud võistkond oli ka stabiilseim ehk saavutas parima nelja aine punktide üldsumma. Füüsikas saavutasid parima tulemuse Mihkel Kononov (VaG), Berta Leibur (VõG) ja Katrin Piirimaa (PG). Keemias olid tublimad Karel Simson (VaG), Hardo Aste (VõG) ja Rutt Kahre (PG), bioloogias Martin Paap (VõG), Kristi Virks (PG) ja Marek Vodi (VaG). Auhinnalaua katsid kingitused AHHAA teaduspoest.

Õpilased leidsid, et üritus oma korralduses oli huvitav, õpiti paremini koos töötama, uues keskkonnas kohanema. Tuletati meelde hulk „ununenud” teadmisi ja tõdeti, et areneda on veel palju.

Meeldis, et saadi juurde uusi tuttavaid ja suhelda erinevate riigigümnaasiumide õpilastega. Tulevikku silmas pidades ootavad õpilased, et osaleks rohkem võistkondi.

Annely Hindrikson

Võru Gümnaasiumi õppejuht

Viimased uudised