Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Justiitsminister Raivo Aeg avaldas Luksemburgis toimunud Euroopa justiitsministrite kohtumisel toetust Leedule, kelle kohtunike ja prokuröride osas on Vene Föderatsiooni uurimiskomitee alustanud kriminaalmenetlust.

Leedu teavitas Euroopa Liidu justiitsministreid ja Euroopa Komisjoni Venemaa uurimiskomitee algatatud kriminaaluurimisest Leedu prokuröride ja kohtunike suhtes, kes olid seotud kohtuasjaga, millega mõisteti inimsusevastastes ja sõjakuritegudes süüdi endise Nõukogude Liidu ja praeguse Vene Föderatsiooni kodanikud. Otsus puudutas 13. jaanuari 1991 sündmusi, kus hukkus 14 tsiviilisikut ja sai viga üle 800 Leedu kodaniku, kui Venemaa üritas Leedut jõuga uuesti Nõukogude Liidu koosseisu integreerida. Leedu hinnangul võib see uurimine kaasa tuua Venemaa poolt Interpoli võrgustiku kuritarvitamise asjaomaste Leedu kohtunike ja prokuröride suhtes.

„Ka meie mäletame väga hästi 1991. aasta sündmusi, mis Leedus muutusid kahjuks väga veriseks. On väga vajalik sellist informatsiooni omavahel jagada ning koostööd teha. Ühtlasi pean vajalikuks pöörata tähelepanu sellele, et Eesti hinnangul ei tohiks Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees Venemaa hääleõigust taastada. Seda põhjusel, et nad ei täida jätkuvalt rahvusvahelise õiguse reegleid,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Leedut toetasid selles küsimuses ka Läti ja Poola, kes leidsid, et Euroopa peab sellistes küsimustes näitama üles solidaarsust.

Kommentaarid

Viimased uudised