Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Justiitsministeerium kutsub inimesi ja organisatsioone esitama kandidaate „Õiguse eest seisja“ konkursile. Auhinnaga tunnustatakse inimesi, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Autasu antakse üle Eesti õigusteadlaste päevadel 8.-9. oktoobril Tartus.

„Õiguse eest seisja tunnustamine sai alguse Eesti Vabariigi ja õigusriigi sajanda sünnipäeva aastal. On väga sümboolne, et just tänavu, Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse 100. aastapäeval me seda traditsiooni jätkame,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

2018. aastal pälvisid tunnustuse riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning tollane justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. Riigikohtunik Saale Laost tunnustati pikaajalise töö eest õigusvaldkonnas – ta on kujundanud karistuspoliitikat ja karistusõigust, juhtinud Eesti õiguskorda vorminud seaduste loomist, hoolitsenud põhiseaduslikkuse järelevalve eest ning olnud viimastel aastatel Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esinaine. Vandeadvokaat Paul Varul on õigusteadlase ja praktikuna andnud kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arenemisse nii justiitsministrina aastail 1995-1999 kui ka mitme põlvkonna juristide juhendajana ja Eesti õigussüsteemi järjekindla eestkõnelejana maailmas. Indrek Niklus aga seisis üle kümne aasta hea selle eest, et Eesti eraõigus oleks süsteemne ja kindel ning areneks edasi ja aitaks lahendada tänapäeva ühiskonna õiguskonfliktne.

„Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinna kandidaate saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted. Selleks tuleb  saata 16. septembriks kirjalik vabas vormis ettepanek e-posti aadressil info@just.ee.

Ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime, lühikest põhjendust, milline on olnud tema panus Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse, kandidaadi kontaktandmed ning tema esitanud inimese või inimeste kontaktandmed.

Ettepanekud vaatab läbi ja tunnustusauhinna valib välja komisjon, kuhu kuulvad justiitsministeeriumi kantsler, riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi õigusloome nõukoja esimees.

„Õigusteadlaste päevad on Eesti juristkonna suursündmus. Sel aastal möödub sada aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest ja selle puhul on õigusteadlaste päevad pühendatud põhiseadusele. Põhiseadusega seotud teemadel räägitakse kahel plenaaristungil ja 16 paneelsessioonil ning esineb enam kui kaheksakümmend ettekandjat,“ selgitab riigikohtunik ja õigusteadlaste päevade korraldustoimkonna liige Heiki Loot.

Õigusteadlaste päevade programmiga saab tutvuda sihtasutus Iuridicum kodulehel. Rohkem teavet „Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinna kohta leiab justiitsministeeriumi kodulehelt.

Viimased uudised