Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

jüri miks

Võru rahvasaadik ja AS Võru Vesi juhatuse esimees Jüri Miks pääses joobes juhtimise eest kriminaalkaristusest, kuna prokurör taotles talle karistuse asemel osalemist rehabilitatsiooniprogrammis. Jüri Miks peab kohtumäärusega tasuma vaid 14-eurose menetluskulu.

Tartu maakohus lõpetas Võru linnavolikogu liikme Jüri Miksi (63) suhtes kriminaalmenetluse 10. oktoobri määrusega otstarbekuse kaalutlustel.

Kohtumäärusega kohustub Miks tasuma 14-eurose menetluskulu. Samuti kohustub ta osalema MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskuse läbiviidavas sotsiaalprogrammis „Lubatud alkoholi piirmäära ületanud mootorsõiduki juhtide rehabilitatsiooniprogramm”. Juhul, kui Miks ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuur või prokuratuuri taotlusel kohus kriminaalmenetluse.

Taotluse Miksi asjas menetluse lõpetamiseks esitas sel teisipäeval toimunud istungil Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Terje Aleksašin. „Kuna süüdistatav pani alkoholijoobes juhtimise toime esmakordselt ja on võimeline oma teo seadusvastasusest aru saama ning õppust võtma, ei ole teda otstarbekas ilmtingimata kriminaalkorras karistada,“ ütles Aleksašin. „Et veenduda süüdistatava edaspidises õiguskuulekamas liiklusalases käitumises, taotleski prokuratuur tema suunamist vastavasse sotsiaalprogrammi,“ lisas prokurör.

Kohus nõustus prokuröri taotlusega. Kohus leidis, et Miks on varem kriminaalkorras karistamata, ta tunnistab oma süüd ning ei ole oma teoga tekitanud kahju ega põhjustanud raskeid tagajärgi. Seega ei ole tema süü suur ja menetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Miks pani rikkumise toime esmakordselt ja teda saab mõjutada õiguskuulekalt käituma ka kriminaalkaristust kohaldamata.

Kohtumäärus ei ole vaidlustatav ja on seega jõustunud.

Keskerakonna nimekirjas 2013. aastal volikokku valitud parteitu Jüri Miksi joobes juhtimise saaga sai alguse 21. märtsil, kui politsei tabas ta Võrus alkoholi tarvitanuna autoroolist. Ekspertiis tuvastas linnavolikogu liikmest veefirma juhil kriminaalse alkoholijoobe ehk üle 1,5 promilli.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised