Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

eesti-läti piir

Valitsus kiitis täna heaks Eesti-Läti programmi eelnõu, mille alusel hakkab Eesti aastani 2027 saama toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist kahe riigi regionaalse koostöö eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste toetamiseks.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on koostööprogrammi eesmärk toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu. „Eelkõige saame pakkuda Lääne- ja Lõuna-Eesti inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks elukeskkonnaks,“ ütles minister.

Programmi raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid. „Täna on näiteks töös projektid piiritsooni geosüsteemide arendamiseks, Valgas Pedeli jõe ja Konnaoja äärsete vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste rajamiseks ning koostöö pakendiringluse edendamiseks,“ nimetas Aab.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on 26 miljonit eurot ning projektipartnerite omafinantseeringu minimaalne määr projektidele 20 protsenti.

Programmist saavad toetust taotleda regionaalsed ja kohalikud ametiasutused, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, haridus- ja teadusasutused ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Programmi veebileht: www.estlat.eu.

Eesti poolt kinnitatud programm esitatakse koos Läti poole vastava dokumentatsiooniga heakskiitmiseks Euroopa Komisjonile.

Rahandusministeerium täidab Interreg programmi elluviimisega seotud liikmesriigi ja auditeeriva asutuse ülesandeid. Programmi korraldusasutus ja sekretariaat asub Riigi Tugiteenuste Keskuses, kes teostab ühtlasi järelevalvet programmidest toetust saanud projektide kulude ja tegevuste üle.

Viimased uudised