Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsioon esitas arupärimise abilinnapea Madle Lippusele, et saada ülevaade linna tegevustest seoses plaanitava energiadirektiivi ülevõtmisega ning sellega kaasnevast sundrenoveerimise kohustusest.

Priidu Pärna sõnul on Tallinna iga-aastane toetus elamute renoveerimiseks on ca 2 miljonit 1,14 miljardi eurose linnaeelarve juures. „Massilise renoveerimise läbiviimiseks peab kasvama ka linna rahaline panus ning tehniline ja õiguslik tugi, et linnaelanikel oleks lihtsam keerulisi renoveerimisprojekte ellu viia. Seni on Tallinna linnavalitsus lootnud vaid riigi ja KREDEX-i peale, kuid lisaks kliimaeesmärkide saavutamisele on elamute renoveerimine suures osas kommunaalküsimus,” rääkis Pärna.

„Teatavasti on Tallinnas olnud aastaid olukordi, kus erinevate lubade menetlemine võtab ebanormaalselt kaua aega. Soovime teada kuidas linn valmistub võimalikuks massiliseks ehituslubade mahu kasvuks ning kui realistlikuks peab linn nende eesmärkide ellu viimist,” ütles Isamaa fraktsiooni aseesimees Olle Koop.

Euroopa Liidu poolt planeeritud renoveerimiskohustus, mis tekiks pärast uue energiatõhususe direktiivi vastuvõtmist tähendab, et elumajad peavad saama D-energiaklassi aastaks 2033. Sellest lähtuvalt esitas Isamaa fraktsioon järgmised küsimused:

1. Kas linn on kaardistanud Tallinna elamufondi? Kui suur on renoveerimise vajadus (ühikud, pind ja eeldatav maksumus)? Millise energiaklassiga on eelnimetud elamud. Kui palju neid arvuliselt on?
2. Kas linnal on ülevaade linnale kuuluvate hoonete seisukorrast ja nende energiaklassidest? Kui suur on hoonete renoveerimise pind ja ühikud ning eeldatav maksumus? Palume anda ülevaade linnale kuuluvate hoonete energiatähistusest.
3. Millised on olemasolevad linnapoolsed toetusmeetmed elamute ning hoonete renoveerimiseks ja kui palju neid kasutatakse? Palun esitada viimase viie aasta rahaline ülevaade aastate kaupa. Kas see on eesmärke arvestades piisav Tallinna suuruse KOVi jaoks?
4. Milliseid teisi meetmeid on linn loonud koduomanike toetamiseks ning renoveerimise soodustamiseks?
5. Kas linn peab võtma suurema vastutuse renoveerimise läbiviimiseks? 15.02 linnaruumi ja elamupoliitika valimisdebatil Arhitektide Liidus tõi abilinnapea Svet eeskujuks rohepealinna Grenoblet, kus mitukümmend inimest on KOVi palgal renoveerimise projektijuhtidena-nõustajatena. Milline on Tallinna plaan ja vastutus?
6. Mitu ehitusluba linn aastas väljastab ning menetleb? Palun esitada viimase viie aasta ülevaade aastate kaupa.
7. Kui suur on täiendav lubade väljastamise vajadus energiatõhususe direktiivi rakendumisel ja millist lisaressurssi see eeldab Tallinna Linnavalitsuselt?

Viimased uudised