Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasel Tallinna linnavolikogu istungil ei leidnud toetust Isamaa fraktsiooni algatatud eelnõud, mis nägid ette sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum sulgemise ning vene nimetust kandvate koolide ümbernimetamise. Algatuste vastu hääletasid Keskerakonna ja SDE liikmed.

Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul on riigikogu heaks kiitnud eestikeelsele õppele ülemineku, mis eeldab vastavaid muudatusi Tallinnas.

Kase meenutas, et SA Vene Lütseumi näol on tegemist sihtasustusega, mis loodi 2012. aastal eesmärgiga edendada venekeelset haridust. „Suurem osa sihtasutuse eelarvest on kulunud juhatuse liikmete töötasule ning ainult murdosa on kulunud õppetegevuseks. Kui Tallinn sooviks päriselt toetada eestikeelsele haridusele üleminekut siis oleks kümneid võimalusi, kuidas seda efektiivsemalt teha,” ütles Kase.

Lisaks hääletati maha eelnõu, mis nägi ette munitsipaalkoolide ümbernimetamise. „Tallinnas kannab viis kooli nime „vene”, mis viitab venekeelse hariduse pakkumisele. Isamaa eelnõu nägi ette nimetamiskomisjoni moodustamise, mille ülesandeks oleks leida koolidele algavaks õppeaastaks uued nimed. Koolide nime muutmine olnuks oluline signaal lastele ja lapsevanematele, mis andnuks vajaliku kindlustunde, et eestikeelsele õppele üleminek viiakse lõpule,” rääkis Kase.

Viimased uudised