Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder pöördus Riigikogus esindatud erakondade juhtide poole kolme ettepanekuga ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks.

Kolm ettepanekut ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks

Valgevene poolt orkestreeritud ja Venemaa poolt heakskiidetud ebaseaduslik sisseränne Euroopasse on kasvamas. Meie lähinaabrid Läti ja Leedu ning ka Poola on sattunud organiseeritud rünnaku alla.

Isamaa on korduvalt juhtinud tähelepanu ebaseadusliku rände ohule ning teinud ettepanekuid Eesti ajutisele kontrolljoonele füüsiliste tõkete rajamiseks. Paraku on meie arupärimised ja ettepanekud jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes.

20. septembril teatas peaminister Kaja Kallas Riigikogus: „Valgevene hübriidrünnaku kontekstis on valitsus arvestanud selle võimalusega, et suureneb ka surve meie piirile. Küll aga peamiselt Läti suunalt, Valgevenega meil teatavasti ühist piiri ei ole. Ei ole täheldatud ka, et Valgevene korraldatud illegaalne immigratsioon suunduks Venemaa poole ja sealt edasi Eesti poole. Sellist immigratsiooniohtu piiridele, mis tingiks ajutiste tõkete rajamise Eesti idapiirile ja merepiirile, ei ole vastavad ametkonnad prognoosinud just nendest asjaoludest tulenevalt.“

See seisukoht ei peegelda adekvaatselt tollal valitsenud ega ka praegust julgeolekuolukorda Euroopas. Olgu siinkohal välja toodud, et meie lähinaaber Leedu on kuulutanud välja eriolukorra, Ukraina on teatanud jõudude kahekordistamisest piiril ning Läti on oma idapiiril alustanud suuremahulisi sõjaväeõppusi.

Tänaseks on selge, et meie liitlaste vastu toimub otsene ja läbimõeldud agressioon, mida korraldab Valgevene ja mis toimub Venemaa mahitamisel. Poola on rünnaku all, Leedu on rünnaku all ja Läti on rünnaku all ning kui me ei asu kohe tegutsema võib olla järgmiseks Eesti.

11. oktoobril avalikuks tulnud Europoli raport hindab, et migrante võidakse hakata Eestisse vedama Pihkva lennuvälja kaudu, mis asub Eesti ja Läti piiri vahetus läheduses. Sellisteks ohtudeks tuleb valmis olla ning me ei saa endale lubada jäämist sabassörkijate rolli. Rahvusvaheline koostöö ning ühtsus Euroopa Liidu ja NATO riikide vahel on oluline, kuid Eesti peab olema valmis tegema omalt poolt kõik enda territooriumi kaitsmiseks. Konfliktiolukorras kannatavad enim need riigid, kes viivitavad otsustega ega astu õigeaegseid samme.

Lähtudes eeltoodust teen kolm ettepanekut ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks:

  • Koheselt tuleb asuda rajama füüsilisi tõkkeid Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele. Poola, Leedu ja Läti näidetel tekkis massiline sisserände surve ootamatult ning seda on keeruline ilma füüsiliste tõketeta tõrjuda. Võimaliku kriisi vältimiseks tuleb alustada koheselt ajutiste tõkete rajamist.
  • Kagu-Eesti ajutisele kontrolljoonele alalise piiritaristu ehitamist tuleb oluliselt kiirendada. Senine plaan ehitada piirirajatised valmis 2026. aastaks ei ole tänases julgeolekuolukorras vastuvõetav ning ehitust tuleb märkimisväärselt kiirendada eraldades selleks lisavahendeid.
  • Teen ettepaneku, et Riigikogu esimees kutsuks kokku vanematekogu, et valitsuse liikmed annaksid Riigikogu fraktsioonide esindajatele ülevaate  kiiresti muutuvast julgeolekuolukorrast. Eesti lähialadel ning Euroopas tekkinud julgeolukriisi olukorras vajame selget infot ja erakondadevahelist konsensust võimalike lahenduste leidmiseks.

Viimased uudised