Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt.

Täna teisipäeva, 11. oktoobri õhtul kogunenud Isamaa eestseisus tegi poliitilise avalduse. Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul tuleb astuda otsustavaid samme, et toetada inimesi ja ettevõtteid ning tagada Eesti energiajulgeolek.

Siin on avalduse tekst:

Energiakriisis tuleb astuda otsustavaid samme, et toetada inimesi ja ettevõtteid ning tagada Eesti energiajulgeolek. Isamaa eestseisus teeb järgnevad ettepanekud:
·       CO2 kvoodile tuleb seada 30-eurone hinnalagi;
·       Elektrituru reformiga loodud universaalteenust tuleb laiendada keskmise suurusega ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele;
·       LNG-laev tuleb energiajulgeoleku tagamiseks tuua Eestisse.

Kahe kuuga viis koalitsioon Isamaa ettepanekul ellu seadusemuudatused, mis tagavad kodutarbijatele mõistliku ja prognoositava elektrihinna börsivälise universaalteenusena. Enam kui 100 000 inimest on juba seda võimalust ka kasutanud. Lisaks toetab riik kõiki elektri kodutarbijaid 50 euroga megavatt-tunni kohta.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani eestvedamisel on peagi laiendatud universaalteenust ka mikro- ja väikeettevõtetele ning MTÜ-dele ja sihtasutustele. See seadusemuudatus toetab oluliselt Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja aitab säilitada tuhandeid töökohti. Oluline on, et tänases kriisis ei jäetaks kedagi hätta, mistõttu teeb Isamaa ettepaneku laiendada universaalteenust keskmise suurusega ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele ja nende hallatavatele asutustele.

Eelpooltoodust aga ei piisa energiakriisi mõjude leevendamiseks. Universaalteenus on börsihinnast oluliselt odavam, kuid Eesti põlevkivijaamade tootmishind on CO2 kvoodi kõrge hinna tõttu liiga kallis.  Mõistliku elektrihinna tagamiseks teeb Isamaa eestseisus ettepaneku seada Euroopa Liidu tasandil süsinikumaksule 30-eurone hinnalagi.

Oluline on tagada ka Eesti energiajulgeolek ning gaasi varustuskindlus. Erasektor on loonud rekordkiirusega Eestisse LNG võimekuse ning on oluline, et riik täidaks oma lubaduse ning astuks samme selleks, et LNG-laev oleks Eestis.

Rõhutame, et elektribörs tervikuna vajab põhjalikke ümberkorraldusi. Eesti üksi ei suuda tagada oma elektrisüsteemi stabiilsust ja varustuskindlust. Elektribörs peab muutuma läbipaistvaks ja hõlpsasti kontrollitavaks. Avalikustada tuleb nn „viimaste pakkumiste“ tegijaid, kes määravad elektri lõpphinna. Lisaks tuleb börsi reformida nii, et tarbijatel oleks võimalik mõjutada elektri börsihinda, kui nad vähendavad tipptunnil tarbimist.

Viimased uudised