Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt.

Isamaa erakonna esimees Urmas Reinsalu pöördus seoses Venemaa hübriidrünnakuga Eesti ja meie naaberriikide piiridel peaminister Kaja Kallase poole.

Järgneb Urmas Reinsalu kiri täismahus.

Lugupeetav peaminister

Eesti ja meie naaberriigid on Venemaa ja Valgevene poolse sisserände hübriidrünnaku all.

Avaldan toetust kõigile valitsuse kavandatavatele sammudele piirijulgeoleku tagamisel ning ebaseadusliku rände tõkestamisel.

Venemaa on suuteline hübriidrünnaku läbiviimiseks koondama tuhandeid isikuid ning peame olema valmis kiiresti arenevaks ulatuslikuks kriisiks.

Mäletatavasti oli Poola hinnangul 2021. aasta sügise kriisi ajal Valgevenes ca 10 000 migranti ning kokku registreeriti toona Poola võimude poolt üle 30 000 üksiku piiriületamise katse.

Oluline on tagada hübriidrünnakus osalejate kõikehõlmav piirilt tagasisaatmine nii sisejulgeoleku huvides kui ka laiema heidutusena selleks, et vältida edasisi piiririkkumisi.

1. Valmisolekust Eesti-Vene piiripunktide sulgemiseks

Selleks on vajalik massilise ränderünnaku tõkestamiseks olla valmis viivitusteta kõigi Eesti-Vene piiripunktide sulgemiseks.

Olen aru saanud, et valitsus kavatseb jätta ka vahetu ründe olukorras avatuks ühe piiripunkti, et täita massilisest sisserändest põhjustatud piirilt tagasisaatmise juriidilist tingimust.

Kinnitan, et vajadusel on võimalik Riigikogus menetleda ka sellekohase normi muutmist, tagamaks vajadusel kriisiolukorras piiri täieliku sulgemise ning toimiva Eestist tagasisaatmise.

Pidades silmas võimalikku rünnakust tulenevat vajadust piiripunktide sulgemiseks, on praegu mõistlik kaaluda lisaks avalikkuse jätkuvale hoiatamisele piiriületusrežiimi piiramist, et muuhulgas vältida  Venemaa Föderatsiooni territooriumil lühiajaliselt viibivate Eesti elanike ulatuslikku nö lõksu jäämist.

Peame arvestama, et eelhoiatusaeg avalikkusele enne võimalikku piiripunktide sulgemist võib reaalsuses osutuda väga lühikeseks või puududa.

2. Rohelise piiri ebaseaduslike piiriületuste tõkestamisest

Usun, et valitsus on täiendavad politseijõud koondanud täiendavaks piirivalveks, kaasates vajadusel kaitseliitu.

Asjakohane on vastase heidutamiseks kavandada partnerriikidega koos piirivalve õppusi rohelise piiri kaitseks.

Möödunud aasta kevadel võttis Riigikogu vastu seaduse piirilt tagasisaatmisest massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras.

Praeguses hübriidrünnaku olukorras peame rakendama seda mehhanismi täies ulatuses selle loogikaga, et isikud, kes ületavad ebaseaduslikult rohelise piiri, suunatakse seoses ohuga riigi julgeolekule tagasi välisriiki, kust nad Eestisse saabusid.

Taoline hädaolukord seaduse tähenduses on ründe rahvusvahelist ulatust ja varasemat kogemust arvestades saabunud.

Tähtis on ühene õiguslik arusaam, et see mehhanism rakendub sõltumata sellest, kui kaugele teoreetiliselt piiririkkuja Eesti territooriumil jõuab. Siin võib tekitada tõlgenduslikku segadust seaduse formuleering „piirilt tagasisaatmine“.  Loodan, et valitsusel on selles asjas juriidiline selgus.

Vajadusel tuleks sellekohast seaduse normi täpsustada. Kinnitan Isamaa valmisolekut sellekohast normi Riigikogus venitusteta menetleda.

3. Piiritaristust

Juhin tähelepanu, et Politsei- ja piirivalveamet esitas selle aasta kevadel eelarvetaotluse piiritaristu väljaehitamiseks, mida valitsus ei arvestanud.

Lisavajaduste kaardistamisel pidas PPA silmas järgmisi eesmärke:

  1. Piiriturvalisuse tagamiseks on vaja reaalajas 100%-list tehnilistele seadmetele tuginevat ülevaadet kogu idapiirialal toimuvast ning luua droonide tuvastamise ja neutraliseerimise võimekus.
  2. Kogu idapiiri täielik väljaehitamine eeldab varasemalt kokku lepitud idapiiri väljaarendamise projekti arendusskoobist välja jäänud piirilõikude täismahus väljaehitust.
  3. Teadlikkuse tõstmiseks idapiiril toimuvast on vajalik luua kaasaegsed töökeskkonnad ja lahendused seiresüsteemidest laekuva info töötlemiseks.

Eesti idapiiri täielikuks väljaehituseks vajalik lisavajadus koosneb järgnevatest arendusvaldkondadest:

  1. Idapiiri video- ja seirevõimekuse, sh droonituvastussüsteemi täismahus väljaarendamine;
  2. Idapiiri taristu täismahus väljaarendamine;
  3. Juhtimiskeskuste väljaarendamine (maismaapiiri seirepildi vaatlus);

Isamaa esitas 2024 aasta riigieelarve eelnõusse ettepaneku piiri väljaehitamise täiendavaks rahastamiseks.

Pean mõistlikuks, et suudame koostöös ja kriitilises olukorras ühiselt PPA vajadustele lahenduse leida eelarve menetlemisel.

Lugupidamisega,

Urmas Reinsalu
Isamaa esimees

Viimased uudised