Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa erakond kutsub üles toetama Isamaa kurssi kohalike omavalitsuste valimistel, et tagada Eesti perede turvatunne.

Järgneb isamaa poliitiline avaldus:

 2021. aasta sügisel tuleb Eesti inimestel langetada põhimõtteline valik. On valida, kas toetada erakondi, 

  • • kes on leppinud kakskeelse haridussüsteemi ja segregatsiooniga; 
  • • kes soovivad koduomanikke karistada; 
  • • kes eelistavad elanike huvidele omakasu; 

… või toetada Isamaa kurssi. Isamaa kurss on: 

  • • eestikeelne haridussüsteem; 
  • • koduomanike õigused ja huvid; 
  • • korruptsioonivaba linna- ja vallajuhtimine; 
  • • head ühendused ja tasuvad töökohad; 
  • • Eesti perede turvatunne. 

Isamaa on erakond, mis seisab eesti keele ja kultuuri eest. Kvaliteetne ning kättesaadav eestikeelne ja eestimeelne haridus peab algama lasteaiast. Tagame, et kõigi Eesti omavalitsuste ja nende allasutuste töökeel on eesti keel. Ühtlasi toetame kohalikku kultuurielu. 

Isamaa kaitseb koduomanike huve. Lõpetame koduomanike teoorjuse ja tagame, et omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel hoolitseks lume- ja libedustõrje eest omavalitsus, mitte eraomanik. Lisaks seisame vastu maksutõusudele ja toetame eluasemete renoveerimist. 

Isamaa seisab 2021. kohalikel valimiste vastu korruptsioonile ja liigsele bürokraatiale. Seisame selle eest, et suurendada igas omavalitsuses elanike otsustusõigust ja -vabadust. Võtame kasutusele nutikad lahendused linna- ja vallajuhtimises ning linnaruumi ja transpordisüsteemi planeerimisel. 

Isamaa juhitud omavalitsus väärtustab perekondi kui Eesti rahva alustala. Lasterikkust, laste kasvatamist ning peresid toetatakse kvaliteetsete avalike teenuste ja abimeetmetega. Tugi peredele peab olema tagatud ilma bürokraatiata nii haridus-, sotsiaal- kui ka kultuurivaldkonnas. 

Isamaa tagab head ühendused ja inimeste liikumisvabaduse igas Eesti omavalitsuses. Seisame selle eest, et head teed, ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni. Toetame ettevõtlust, et oleks rohkem tasuvaid töökohti. Panustame kergteede ehitusse ja kruusateede viimisesse mustkatte alla. 

Viimased uudised