Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõuna-Eestis kiire internetiga varustamise projektiga Internet Koju tegelev Eesti Andmesidevõrgu AS edastas teate, et võrgu ehitusega on algust tehtud.

Järgneb Eesti Andmesidevõrgu edastatud teade:

Eesti Andmesidevõrgu AS (ASV) on alustanud Internet Koju projekti raames tarbijatele sidevõrgu ühenduste välja ehitamist. Septembrikuu jooksul saavad kõik liitujad kätte eelinfo konkreetsete aadresside eelplaneeringusse kaasamise kohta. Üle 3000 liituja saavad sealhulgas kinnituse, et nende koju või kontorisse on eelplaneering kinnitatud ning järgmisel aastal plaanitakse võrgu ehitamisega alustada. Paraku on suur osa ülejäänud liitujatest veel eelplaneeringu kinnituse ootel, kuna puudub selgus, kas 2020 ja 2021 aastatel rajatakse riiklikult side baasvõrke või mitte. Riigi poolt võetud eesmärk jõuda baasvõrguga vähemalt 1,5 km kaugusele tarbijatest on paljudes piirkondades saavutamata.

ASV jätkab võrgu eelplaneeringuga septembris ning teavitame kõiki liitujaid, keda pole veel teavitatud, septembri kuu jooksul järgnevatest sammudest. Eesti Andmesidevõrk on perioodil juuni-august koostanud eelplaneeringu, mis katab enamuse liitumisaadressidest. Samuti on tänaseks välja ehitatud või ehitamisel ca 100 liitumisaadressi, kes peagi saavad kasutama hakata valitud operaatori teenuseid.

Eelplaneeringus on liitujad jaotatud kolme sihtrühma. Esimesse planeeringu sihtrühma kuuluvad aadressid, kuhu ASV tagab võrgu väljaehituse, teise sihtrühma kuuluvad aadressid, kus on vajalik täpsem eelplaneering ja kolmas, kus ASV ei planeeri võrke ehitada perioodil 2019-2021. Kuna paljud aadressiobjektid teises sihtrühmas asuvad hajaasustuses, siis tuleb välja selgitada täpsemad ehituslikud võimalused. Eesti Andmesidevõrgu eesmärk on katta võimalikult palju ka hajaasustuse piirkondi, kuid nendega tegelemise tööprotsess on töömahukam kui tiheasustuste planeering. Kõigile liitujatele, kellele ASV ei taga 2019-2021 väljaehitust tagastatakse liitumistagatis. ASV on kooskõlastanud kõik olulisemad otsused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Eesti Andmesidevõrk on seisukohal, et Lõuna-Eestis, eriti Võru ja Valga maakonnas, tuleks oluliselt tihendada lähimatel aastatel baasvõrgu taristut, kuna väga paljud tarbijad jäävad baasvõrgust kaugemale kui 1,5 kilomeetrit. Mainitud maakondades valitseb olukord, kus baasvõrgu tänane tihedus ei vasta riiklikult võetud eesmärkidele. Tihedam baasvõrk aitab kaasa nii valguskaabli püsiühenduste väljaehitamisele kui ka tulevikus 5G tehnoloogia jõudmisele maapiirkonda. Loodetavasti leiab riik võimalused baasvõrgu tihendamiseks, mis tagab kvaliteetse internetiühenduse maapiirkondades.

Täpsemalt saab lugeda Internet Koju projekti kohta meie kodulehelt www.internetkoju.ee.

Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrgu AS tegevjuht

e-post: raivo.tammiksaar@eestiandmeside.ee
tel: +372 503 9516

Viimased uudised