Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna tähistame ülemaailmset lastekaitsepäeva. Statistikaameti andmetel oli Eestis 2017. aastal 0-17-aastaste materiaalse ilmajäetuse määr 10,7 protsenti ja seda koges ligi 26 600 last.

Materiaalset ilmajäetust kogevate lastega leibkondadest 37 protsendil nappis raha ettenägematuteks kuludeks ning iga neljas selline pere ei saanud endale võimaldada kord aastas nädalast puhkust kodust eemal, kirjutab Statistikablogi.

Aastal 2005 oli laste materiaalse ilmajäetuse määr 27,2 protsenti ning hakkas seejärel aasta-aastalt vähenema, jõudes 2008. aastaks 12,8 protsendini. Majanduskriis mõjutas ka laste olukorda ja nende materiaalse ilmajäetuse määr tõusis 2010. aastaks 24,6 protsendini. Seejärel on olukord iga aastaga paranenud.

Lapsed ei tunneta kõikide vaesuse mõõtmisel kasutatavate komponentide mõju oma elule ühetaoliselt. Lastele on oluline vahetu kogemus ja nende elu igapäevasündmused, näiteks reisimine. Väga levinud on komme, et pärast koolivaheaega jagatakse õpetaja juhatusel vaheajamuljeid kaaslastega ning selle juures on olulisimad vaheajareiside sihtkohad ja muljed nähtust. Eesti lastele on tavapärased reisid Euroopas, aga jõutakse ka kaugemale. Kui laps on sunnitud ütlema, et tema koolivaheajal kuskil käia ei saanudki, siis ilmselgelt on sel otsesed tagajärjed tema enesehinnangule. Seevastu on lastele võõras komme muretseda kaugema tuleviku pärast. Seetõttu ei tunneta nad nõnda valusalt ootamatute kulutuste tarbeks raha puudumist leibkonnas.

Huvitav on tõsiasi, et aastatel 2005–2008 oli ligikaudu poole võrra enam neid lapsi, kes ei saanud reisida, kui neid, kelle peredel ei olnud raha ootamatuteks kuludeks. Aastatel 2010–2013 oli võimaluse puudumine nädalaseks puhkuseks ja raha puudumine ettenägematuteks kulutusteks saanud materiaalset ilmajäetust kogevate laste peredes ühesuguse osatähtsuse. Aastaks 2017 on ilmnenud selge trend, et pered eelistavad pigem reisida kui hoida vaba raha ettenägematuteks kulutusteks.

Lastega leibkondade hulk, kus napib raha ettenägematuteks kuludeks, oli 2017. aastaks võrreldes 2005. aastaga suurenenud (vastavalt 35,3 protsendilt 36,7 protsendile), samal ajal kui nende laste arv materiaalse ilmajäetusega leibkondades, kes ei saanud võimaldada endale kord aastas nädalast puhkust kodust eemal, vähenes 65,1 protsendilt 2005. aastal 24,9 protsendile 2017. aastal.

https://blog.stat.ee/2018/06/01/iga-kumnes-laps-kogeb-materiaalset-ilmajaetust/

Viimased uudised