Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Räpina vald

Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska vallas läbi viidud rahvaküsitlus näitas, et kui kolmes vallas soovitakse plaanitud ühinemist, siis kahes andis rahvahääletus sellele eitava vastuse.

Kõige aktiivsemalt võtsid pühapäeval ja esmaspäeval toimunud rahvaküsitlusest osa Meeksi valla kodanikud, kellest 19,9 protsenti oma arvamust avaldas, teatas valdade ühinemiskoordinaator Jaana Veskimeister. Veriora vallas osales rahvahääletusel 10 protsenti, Värska vallas 9,3, Mikitamäe vallas 8,6 ja Räpina valla 3,3 protsenti elanikest.

Ühinemise pooldajad said ülekaalu Mikitamäe, Räpina ja Veriora vallas. Meeksi ja Värska vallas jäid mõlemas 13 häälega peale ühinemise vastu olevad inimesed.

Kuna inimeste osavõtt küsitlusest oli leige (keskmine osalus 7 protsenti), ei saa Veskimeistri sõnul tulemustest välja lugeda kogu vallarahva väga selget arvamust.

Valla nimeks saab Räpina

Ühendvalla nime valikul kaaluti kõiki avalikustamisel tehtud ettepanekuid. Nende seast sõeluti välja kolm, mis olid kõige paremini kooskõlas kohanimenõukogu soovitustega. Nimevariandid olid: Järvesuu vald, Lämmijärve vald ning Räpina vald.

„Iga ühinev vald tegi kolme nime vahel pingerea, mille tulemusel valiti ühineva valla nimeks Räpina vald,” sõnas Veskimeister.

Enne rahvaküsitlust toimus valdades kokku 15 rahvakoosolekut, kus tutvustati ühinemise senist käiku, anti ülevaade lepingu projektist ja selle lisadest ning vastati kodanike küsimustele.

Ühinemislepingu ja lisade projekti avalikustamise käigus tehti neile 16 ettepanekut ja arvamusavaldust. Lisaks laekus valla nime kohta kokku viis ettepanekut. Nimeettepanekuid esitati ka rahvakoosolekutel selleks ette nähtud sedelitel.

Juhtkomisjon on avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja arvamusavaldused läbi vaadanud ning suunanud edasi volikogudesse. Peale novembrikuus toimuvaid volikogusid, kus kinnitatakse läbivaatamise tulemused, antakse ka ettepanekute esitajatele tagasisidet, milles põhjendatakse ettepaneku arvestamist või mittearvestamist.

Küsitlustulemused kinnitatakse ühinevate valdade volikogude poolt kümne kalendripäeva jooksul pärast küsitluse lõppemist. Kas ühineda või mitte ja millistes piirides, selle otsuse teeb iga valla volikogul detsembris.

Viie valla ühinemisel moodustuks enam kui 9100 elanikuga omavalitsus.

Lõunaeestlane

 

Viimased uudised