Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest on avatud taotlusvoor, mille eesmärk on üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisuse, igapäevase toimetuleku ja heaolu parandamine. Hooldekodudel on võimalik kohandada nii olemasolevaid teenusekohti kui võtta üldhooldusteenuse pakkumiseks kasutusele muid ruume, mis vastaksid dementsusega inimeste vajadustele. Taotlusvooruks on riigieelarvest ette nähtud 1,5 miljonit eurot.

„Dementsusega inimestele ei pruugi hooldekodu füüsiline keskkond olla alati sobilik,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Hooldekodudel on riigi toel võimalik kohandada oma ruume selliselt, et need oleksid dementsusega inimestele turvalised, hubased ja toetaksid inimese igapäevast toimetulekut ning aitaksid säilitada nende elukvaliteeti. Toetava keskkonna puudumise tõttu on keerulisematel juhtudel paljud hooldekodud pidanud keelduma dementsusega kliendi vastuvõtmisest, sest neil pole võimalik tagada abivajajale vajalikke tingimusi. Dementsusega inimesed erinevad oma vajaduste poolest teistest klientidest. Kohtade kohandamisega parandame dementsusega inimestele pakutava üldhooldusteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust ning tagame, et iga abivajaja Eestis saab õigeaegset ja asjakohast tuge.“

Toetuse andmise eesmärk on  parandada üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisust, suurendada üldhooldusteenuse pakkujate võimekust osutada dementsusega inimestele teenust ning soodustada dementsusega inimestele mõeldud spetsiaalsete abivahendite kasutamist. Toetatakse kohanduste tegemisest tingitud kulusid, nagu näiteks projekteerimiskulud, sealhulgas ehitus-, sise- või maastikuarhitektuurialased tööd. Lisaks ka ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulusid ning dementsusega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli, seadmete ja inventari soetamist või paigaldamist. Samuti toetatakse erinevate abitehnoloogiate soetamist, näiteks GPS-aed ja kukkumisandurid. „Hooldekodud on varasemalt suunanud tähelepanu sellele, et töös dementsusega inimestega ilmneb sagedamini murekohti, kuna puudub füüsiline keskkond, mis toetaks nii abivajajat kui lihtsustaks ka hooldaja tööd,“ ütles Iva.

Toetuse tingimuste ja hindamismetoodika väljatöötamisel võeti aluseks MTÜ Elu Dementsusega koostatud ekspertanalüüs. Toetuse maksimaalne osakaal projekti kogumaksumusest on 85%, toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 100 000 eurot, millele lisandub omaosalus. Voor on avatud kolm kuud.

Muu hulgas on kohalikel omavalitsustel võimalik 21. jaanuarini 2019 taotleda riigilt rahalist toetust ka olemasolevate hooldekodude energiatõhusaks muutmiseks, sealhulgas uute, liginullenergiahoonetes tegutsevate hooldekodude ehitamiseks. Kokku on eelarves selleks ette nähtud ligi 9,5 miljonit eurot.

Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uritus/hoolekandeasutustele-avaneb-dementsusega-inimeste-teenusekohtade-kohandamiseks-taotlusvoor

Viimased uudised