Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Neljapäeval algavad konverentsiga „Õnne valem” Põlvas poolteist nädalat kestvad ametnike välitööd Kagu-Eestis, mille siht on leida käegakatsutavaid võimalusi edendada piirkonna elu. Välitööde eri vormis üritustel alates seminaridest kuni kogukonnahäkatonini osaleb kokku ligi 700 inimest.

Ametnike välitööd toimuvad 8.–16. augustil Kagu-Eestis: Põlva, Valga ja Võru maakonnas. Välitöid veab eest rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ning paljude ministeeriumite ja teiste riigiasutustega.

„Toome ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid, et rääkida läbi vastastikused ootused ja võimalused, kuidas Kagu-Eesti elu paremini edendada,” selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Otsime väga konkreetseid lahendusi, mida oleks võimalik peatselt rakendada. Samuti saab tehtava töö tulemusi kasutada riiklike, maakondlike ja kohalike plaanide seadmisel.”

Konverentsi „Õnne valem” avab Põlva gümnaasiumis riigihalduse minister Jaak Aab. Konverentsil esinevad teiste hulgas rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Võru linnapea Anti Allas, Räpina vallavanem Enel Liin, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Valga vallavanem Margus Lepik ja ettevõtja Kuldar Leis. Konverentsi saab jälgida otseülekandena siit: https://youtu.be/T9d5W4RNQF0

Välitööd lõpetab kogukonnahäkaton „Vunki mano!” Tõrvas 15.–16. augustil. Öö läbi kestvatel loometalgutel on kavas arendada välitööde käigus sündinud tosin säravaimat ideed küpseteks lahendusteks, kuidas avada Kagu-Eesti potentsiaali.

Kokku toimub välitööde käigus 28 seminari ja ümarlauda ning lisaks suur hulk erinevaid kohtumisi. Iga sündmust valmistab ette just selle sündmuse korraldamiseks loodud meeskond, mis koosneb üldjuhul nii riigi kui ka Kagu-Eesti esindajatest.

Sündmustele on end registreerinud ligi 700 osalejat 153 eri asutusest. Ligi pooled osalejatest on riigi esindajad, pea kolmandik esindab kohalikke omavalitsusi ja viiendik  kohalikud inimesed arenduskeskustest, haiglatest, koolidest ja kommunaalettevõtetest, kuid ka  ettevõtjad ja külade eestvedajad.

Ametnike välitööde eesmärk on käivitada tõhus koostöö ühelt poolt riigi, maakonna ja omavalitsuse teljel ja teisalt valdkondlikult ministeeriumide vahel, et toetada regionaalset arengut ja luua võrgustikud konkreetsete valdkondlike ettepanekute elluviimiseks. Ühised mõttetalgud süvendavad ka Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste koostööd.

Esimest ja teist korda toimusid ametnike välitööd 2017. ja 2018. aastal Ida-Virumaal. Välitöid vedas toona eest kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond. 2017. aastal välitöödel toimus viie päevaga kokku ligi 30 kohtumist viies Ida-Virumaa linnas kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, riigiasutuste ja teiste partnerorganisatsioonidega. 2018. aastal toimus kahe nädala jooksul ligikaudu 50 erinevat sündmust ning välitöödel osales kokku ligikaudu 160 ametnikku 15 riigiasutusest.

#KaguEesti2019

Vaata ka:

·         Välitööde leht rahandusministeeriumi veebis:  www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng-ja-poliitika/ametnike-valitood-kagu-eestis-2019

·         Ametnike välitööd Facebookis: https://www.facebook.com/ametnikevalitood/

Viimased uudised