Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed annavad täna vastsele riigihalduse minister Janek Mäggile üle arupärimise, milles saadikud soovivad teada, millega põhjendab ettevõtluse taustaga minister paljudes omavalitsustes aset leidnud vallavanemate ja linnapeade, abivallavanemate ja abilinnapeade ning volikogude esimeeste ja aseesimeeste hüppelist palgakasvu.

Samuti tahetakse teada saada, miks on omavalitsusjuhtide palgatõus sageli kiirem kui riigi poolt prioriteediks tunnistatud päästjate, politseinike ja õpetajate palgatõus.

Riigikogu saadik ning korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel kirjutab ministrile esitatud arupärimises, et haldusreformi seadusega on sätestatud reformi eesmärk: kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasv, avalike teenuste hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ja kulude kokkuhoid.

„Mõistame, et nende eesmärkide täitmise põhjalikum analüüs seisab veel ees. Samas on mitmeid märke, mis jätavad avalikkusele mulje ja tekitavad kahtluse, et kulude kokkuhoid ei ole omavalitsuste jaoks prioriteet. Eeskätt kinnitab seda omavalitsusjuhtide palgatõus üle Eesti,” ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige.

Seetõttu pärib Herkel, kas ja millal on Mäggil ministrina kavas teha kokkuvõte haldusreformi põhiliste eesmärkide (võimekuse ja teenuste kvaliteedi kasv, kokkuhoid) täitmisest ja kuidas on mõõdetav omavalitsuste investeerimisvõimekuse kasv.

Peale selle tunnevad saadikud huvi, kas vastne riigihalduse minister on sellega seoses võrrelnud omavalitsuste ühinemiseelseid ja ühinemisjärgseid eelarveid ja kas ning millisel määral on haldusreformi järel vähenenud halduskulude ja valitsemiskulude osakaal ühinenud omavalitsuste eelarvetes. „Kas on faktikindlaid andmeid, et tänu sellele on paranenud põhiteenuste osutamine?” küsib vabaerakondlane arupärimise lõpetuseks.

Lõunaeestlane lisab omalt poolt, et palgad tõusid hüppeliselt ka neis omavalitsustes, kus mingeid ühinemisi ei toimunud, näiteks Võru linnas. Samas on linna heakord juhtide palgatõusuga alla käinud. Võru linna juhid hängivad kusagil Venemaal, selle asemel, et oma tööd teha.

Viimased uudised