Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võru vesi

AS Võru Vesi andis Lõunaeestlase järelpärimise peale teada, et Võrus peab olema vastavalt hädaolukorra seaduse sätetele veevarustus 1. jaanuarist 2020.

Lõunaeestlane küsis ASilt Võru Vesi järgmist:

Miks ei olnud tagatud vastavalt seadusele hädaolukorras Võru linnas veevarustust, kuigi vastav seadus võeti vastu juba 2017. aastal?

AS Võru Vesi vastus oli järgmine:

Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise katkemisel teostab klientide veega varustamist või reo- ning sademevee ärajuhtimist vee-ettevõtja lähtudes linnavalitsuse poolt antud korraldustest.

Võru Linnavalitsuse määrus nr 9 „Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded” on kirjas:
§ 8 lg (2) Ühisveevärgi kaudu joogiks ja teisteks olmevajadusteks kasutatav vesi ei pea hädaolukorras vastama Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele, aga peab olema tervisele ohutu.

§ 8 lg (4) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse häirest või katkestusest kliendil ajutiselt piirata vee tarbimist ja kanalisatsiooni kasutamist või need katkestada.

§ 17 Elutähtsa teenuse osutaja on kohustatud rakendama kõiki tema kasutuses olevaid vahendeid selleks, et saavutada käesolevas määruses nimetatud toimepidevus hiljemalt 1. jaanuariks 2020.

Viimased uudised