Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Koolitaja Emeri Saluveer. Foto: erakogu

Alates jaanuarist tõuseb töötukassa poolt jagatav ettevõtlusega alustamise toetus 6000 euroni. Senine 4474 eurone toetus on püsinud muutmata üle kümne aasta. Ambrella konsultatsioonide koolitaja Emeri Saluveeri sõnul ootavad töötukassa abiga oma äri alustada plaanivad inimesed hetkel aasta algust, et saaksid esitada taotluse varasemast oluliselt suurema summa küsimiseks.

Saluveeri kinnitusel on sügishooajal ettevõtluskoolitustel osalenud inimesed suhteliselt hästi kursis toetussumma tõusuga. „Paljud alustavad ettevõtjad ongi hetkel nii-öelda stardipakkudel,” rääkis Saluveer. „Neil on äri käivitamiseks vajalikud eeltegevused tehtud ning praegu oodatakse töötukassale toetusavalduse esitamiseks pingsalt uue aasta saabumist.”

Ettevõtluse alustamise toetust antakse uue asutatava äriühingu loomisel või füüsilisest isikust ettevõtjana alustamisel. „Toetuse eest tehtavad kulud äri käivitamiseks peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks,” rääkis Saluveer. „Koolitused toimuvad praegu iga päev ning koroonakriisi tõttu peamiselt veebikeskkonnas.”

Töötukassa poolt jagatav ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi alustavale ettevõtjale, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist ja iseendale töökoha loomist. Toetust saavad taotleda vähemalt 18 aastased ja töötuna arvel olevad inimesed.

Samuti on võimalik toetust taotleda vanaduspensioniealistel ja ennetähtaegset vanaduspensioni saavatel tööotsijatel, päästeteenistuja toetust saavatel tööotsijatel ning koondamisteatega tööotsijatel.

Toetuse taotleja peab omama kas kutse- või kõrgharidust majanduse alal või vähemalt aastapikkust ettevõtluskogemust või olema läbinud vähemalt 56 akadeemilise tunni pikkuse ettevõtluskoolituse.

Kommentaarid

Viimased uudised