Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Neste ja Soome autokool Ajotunti.fi uurisid käesoleva aasta maist juunini sõidustiili ja sõiduõpetuse mõju kliimaemissioonidele ja tegid kindlaks, et vaid 15-minutilise koolituse käigus omandatud säästliku sõidu võtted vähendavad kütusekulu kuni 15 protsenti.

Hiljuti 1000 soomlase seas läbiviidud küsitluse järgi usub 54% vastanutest, et sõidab kliimasõbralikult, samas kui iga neljas ei oska öelda, kas nende sõidustiil on kliimasõbralik.

Projekti raames viisid Neste ja Ajotunti.fi läbi autokooli õpilastega sõidueksamid, millest selgus, et kliimasõbralikumalt sõites on võimalik vähendada heitgaase ja kütusekulu olenevalt sõiduviisist lausa 6–15%. Säästliku sõidustiili omandamiseks võib kuluda vaid 15 minutit õpet.

“Olemasolevad lahendused heitmekoguste vähendamiseks hõlmavad väiksema heitmega kütuseid või sõidukeid, kuid lisaks neile vajame palju rohkem lahendusi. Meie uuring tõestas sõidutundide mõju autojuhtimisest tulenevatele heitkogustele,“ ütles Mika Hyötyläinen, Neste turunduskommunikatsiooni, andme- ja digitaalvaldkonna, turunduse ja teenuste asepresident.

„Projekti eesmärk on anda ka tõuge selleks, et kliimasõbralik sõit muutuks sõiduõpetuse oluliseks osaks nii Soomes kui ka välismaal. Kui kogu juhiõppes osalev vanuserühm saaks ühesuguseid juhiseid, siis oleks mõju tulevasele sõidukultuurile märkimisväärne,“ lisas Hyötyläinen.

Küsitluse järgi peavad end kõige kliimasõbralikumaks autojuhiks soomlased vanuses 25–34 ja 55–64 eluaastat. Kliimasõbraliku sõidu peamine põhjus (67%) on soov säästa kütust. Tervelt 72% 18–24-aastastest ütles, et soov vähendada heitgaase ja kaitsta loodust oli nende peamine motivaator kliimasõbralikule sõidule.

„Vanuserühmade vahel on oluline erinevus selles, kui hästi nad tunnevad kliimasõbraliku sõidu põhimõtteid ja kui paljud soomlased pingutavad teadlikult oma sõidu kliimasõbralikumaks muutmise nimel. Peame tõstma teadlikkust sõidustiili mõjust heitmetele ning suurendama sellega seotud praktilist juhendamist. Üks konkreetne viis selleks on võtta juhihariduses kasutusele kliimasõbralikuma sõidu moodul, mille sarnast me praegu katsetame. Usume, et mõju noortele juhtidele on pikas perspektiivis märkimisväärne,“ ütles uuringutulemuste kokkuvõtteks Mika Hyötyläinen.

Autokoolid kulutavad senisest vähem aega kliimasõbralikele sõidutundidele

Neste ja Ajotunti.fi proovisõidud viidi läbi Soomes Helsingis maist juunini 2022. Marsruut oli kaheksa kilomeetri pikkune ja hõlmas sõitu nii linnas kui ka kiirteel. Proovisõit iga juhiga kestis kokku kaks tundi.

„Esimesel sõidul sõitis juht omas stiilis, misjärel kontrollisime tarbimisandmeid ja pidasime kompaktse teooriatunni, kus käisime läbi asjad, mis vajasid parandamist ja millega arvestada, et väiksema heitgaasiga sõita. Seejärel sõitsime uuesti sama marsruuti ja võrdlesime tulemusi. Katsetulemused näitasid 6–15% heitgaaside vähenemist olenevalt sõidustiilist ja juhist. Proovisõidul toimunud teooriasessioon tõi kaasa olulisi muudatusi sõidus, kusjuures sõiduaja kiirenduse osakaal vähenes ja teise ringi keskmine kiirus kasvas vähemate peatustega,“ ütles Ajotunti.fi sõiduõpetaja Kristiina Anunti.

„Autokoolid lähtuvad oma õppekavade koostamisel Soome Transpordi- ja Sideameti Traficom juhistest, kuid praegu ei jätku paljudes autokoolides aega, et kliimasõbraliku sõidu teemat vääriliselt käsitleda. Juba ainuüksi juhendmaterjalide, aga ka konkreetsete näpunäidete ettevalmistamine ja nende katsetamine andis selle piloodi käigus suurepäraseid tulemusi. Oleks tore, kui tulevastes seadusandluses ja juhendites pöörataks kliimasõbralikule sõidule suuremat rõhku,“ lisas Anunti.

Traficom: Oluline on pöörata tähelepanu kliimasõbralikule sõidule

„Igaüks saab oma tegevusega keskkonda mõjutada. Vajalikud muudatused teie sõidustiilis võivad olla väga väikesed, kuid neil võib olla märkimisväärne mõju. Kliimasõbralik sõit on keskkonnasõbralik tegu, mis ei nõua kalleid investeeringuid. See kasutab säästliku sõidu põhimõtteid, mida saab vähese harjutamisega õppida. Säästlik sõit vähendab nii heitgaase kui ka kütusekulusid,” ütles Traficomi erinõunik Marjo Immonen.

Isegi marsruudi valik on oluline

Sõidustiili ja marsruudivaliku mõju heitmetele ja kütusekulule on varem uurinud ka VTT ja Neste. 2020. aasta kevadel uuris Neste koos HERE Technologiesi ja PTV Grupiga marsruudivaliku mõju maanteetranspordi heitkogustele. Soomes on Helsingi suurlinnapiirkonnas tehtud katsed näidanud, et kliimasõbralikuma marsruudi valimine võib vähendada süsihappegaasi emissiooni kuni 6% võrreldes kiireima marsruudiga, mida navigaatorirakendused kõige sagedamini soovitavad.

„VTT osaleb EL-i rahastatavas MODALES projektis ja selle esimese etapi tulemused näitasid, et juhtide vahel võib esineda olulisi erinevusi nii CO2 kui ka kohalike heitkoguste osas. Keskmiselt varieerus juhtide mõju CO2 heitkogustele olenevalt kasutatavatest sõidukitest kuni 26%, kusjuures ka kohalikud heitkogused varieerusid oluliselt. Tavaliselt leiti CO2 ja kohalike heitkoguste vahel tugev seos, kuna juhid tarbivad vähem kütust, tekitades samal ajal vähem ümbritsevale keskkonnale kahjulikke heitgaase,“ ütleb VTT vanemteadur Rasmus Pettinen.

Neste uuring viidi läbi üleriigilise tarbijapaneelina IRO Research Oy Tuhat suomalaista (“Tuhat soomlast”) uuringu kaudu ajavahemikus 11.-23. maini 2022. Küsitlusele vastas 1000 Soome elanikku.

Viimased uudised