Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsuse poolt lisaeelarvega „viimase miili” internetiühenduse jaoks eraldatud 15 miljonit eurot on jagatud kaheks toetusmeetmeks. 

Esimese meetme maht on 6 miljonit eurot ning sellest antakse sideettevõtjatele investeeringutoetust järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamiseks, mis võimaldaks võimalikult paljudel sihtpiirkondades asuvatel lõppkasutajatel ülikiire ehk vähemalt 100mbit/s kiirusega ühenduse kasutamist. Toetuse andmiseks korraldab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaliku konkursi, millega leitakse toetuse saajad, kel tuleb hiljemalt 2021. aasta 31. oktoobriks luua juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus võimalikult paljudele valgel alal paiknevatele aadressidele.

Teine meede koos 9 miljoni euroga on suunatud lõpptarbijatele kiiret ühendust (vähemalt 30 mbit/s) võimaldavate kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega liitumisega seotud kulude hüvitamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 300 eurot ühe juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti kohta. Selle eest on lubatud osta ja paigaldada terminalseadmeid või lõppkasutaja siderajatisi, aga ka ehitada välja liin juurdepääsuvõrgu ja inimese kodu vahel. Toetust annab TTJA avatud taotlusvoorude kaudu lõppkasutajatele. TTJA teavitab taotluste vastuvõtmise algusest nii enda veebilehel kui ka meedia kaudu. Taotlusi võetakse vastu kuni 30. novembrini 2020. Inimene võib toetuse taotluse teha TTJA-le ise, aga võib selleks volitada ka sideettevõtjat, kes avalduse tema eest teeb.

Mõlemad toetusmeetmed kinnitati ministri määrusega 27.08.2020. Kõik toetusmeetmetega seonduv täiendav info on leitav TTJA kodulehelt: www.ttja.ee/et/lairiba_teine_etapp

Korduma kippuvad küsimused

Kas mina saan toetust?

TTJA kodulehel aadressil www.ttja.ee/et/toetus saate oma aadressi sisestades kontrollida, kas jääte abikõlblikku piirkonda.

Mille jaoks toetust saab? 

Toetust saab liitumiseks kiiret lairibateenust (st vähemalt kiirust 30 Mbit/s) võimaldava püsiühendusega.

Kes saavad toetust taotleda? 

Toetust saavad taotleda eraisikud ja juriidilised isikud, kes ise sideteenuseid ei osuta ning

  • kellel puudub taotlemise hetkel vähemalt 30 Mbit/s kiirusega püsiühendus;
  • kelle kasutuses olev aadressiobjekt, mille ühendamiseks toetust soovitakse, asub väljaspool linna või vallasisest linna ja see on loetletud toetusmeetme määruse lisas.

Mis asi on lairiba püsiühendus? 

Püsiühenduseks loetakse kaabliga (vaskkaabel, koaksiaal/kaabel-TV kaabel, valguskaabel) ning teatud juhtudel ka traadita (Wimax jne) sideühendust, mis võimaldab lõppkasutajale tagatud andmesidekiirust ning ei sõltu kasutajate arvu muutusest konkreetses piirkonnas (erinevalt näiteks tavalisest mobiilsest andmesidest).

Kui suur on toetusmeetme eelarve? 

Eelarve suuruseks on 9 miljonit eurot.

Kui suur on toetus? 

Maksimaalne toetus on 300 eurot.

Mida selle 300 euroga võib teha? 

Kaabelvõrkude puhul võib selle eest tuua kaabli tuppa, vajadusel osta ja paigaldada ka lairibateenuse kasutamiseks vajalik terminalseade.

Raadiolahenduse puhul võib selle eest osta ja paigaldada lairibateenuse kasutamiseks vajalikke vastuvõtjaid ja terminalseadmeid, vajadusel osta paigaldada ka lõppkasutaja siderajatist (nt. kõrgem post või mast parema otsenähtavuse tagamiseks saatja ja vastuvõtja vahel).

Mida selle 300 euroga ei tohi teha? 

Sellega ei tohi tasuda igakuiselt sideteenuste eest, ei tohi rajada majasisest kaabel- või WiFi võrku, ei tohi katta juurdepääsuvõrgu rajamise ja haldamisega seotud kulusid.

Kuidas taotlust esitada? 

1) vaata TTJA kodulehelt (www.ttja.ee/lairiba_teine_etapp), millised sideettevõtjad on registreerunud toetusmeetme programmis osalemiseks;

2) selgita välja sideettevõtja, kes suudab sinu soovitud aadressil toetusmeetme nõuetele vastava püsiühenduse luua;

3) täida koos sideettevõtjaga ära TTJA kodulehel olev taotlus;

4) volita sideettevõtjat enda nimel toetust taotlema või esita toetuse taotlus otse TTJA-le (lisades juurde sideettevõtja poolt saadud pakkumine).

Kui palju on toetuse kasutamiseks aega? 

Liitumine peab olema teostatud hiljemalt 180 päeva jooksul alates toetuse andmise otsuse tegemisest.

Lisainformatsioon: www.ttja.ee/lairiba_teine_etapp

Viimased uudised