Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sõmerpalu lasteaia uue energiatõhusa lasteaiahoone eelprojekti eskiis.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust ligi 300 000 eurot.

RKIK taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasiku sõnul on toetuse üks olulisemaid eesmärke kohalike omavalitsustega tihe koostöö riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevuste teostamisel, võttes seejuures arvesse ümbritsevat elukeskkonda ning tagades seeläbi kaitseväelastele oluline võimekus väljaõppeks. „Mida paremad on kaitseväelaste võimalused koos liitlastega erinevates Eesti piirkondades ja maastikel korraldada väljaõpet, seda paremini oleme valmis võimalikuks  sõjaliseks konfliktiks. Efektiivse sõjalise julgeoleku tagamise üks olulisi eeldusi on riigi kõikide üksuste omavaheline ennastsalgav koostöö,“ lisas Kaasik.

RKIKi iga-aastase tegevustoetuse said kokku üheksa Eesti valda: Anija, Tapa, Lääne-Harju, Võru, Saarde, Saku, Kuusalu ja Rõuge vald ning Narva-Jõesuu linn. Kohalikud omavalitsused on kasutanud toetust elukeskkonna parandamiseks ja saanud seeläbi olulisi projekte kiiremini teostada.

Võru vallavanem Kalmer Puusepp rõhutab omavahelise koostöö olulisust. „Mul on hea meel, et meie omavaheline koostöö Kaitseinvesteeringute keskusega põhineb dialoogil. Meie jaoks on sihttoetuse näol tegemist olulise lisarahastusega, mis tänavu aitab ellu viia pikalt oodatud Sõmerpalu lasteaiahoone ehituse. Meie eesmärk on hoida meie piirkonna elukeskkond pidevas arengus ja toetada lastega perede heaolu. Sama oluline on meie jaoks ka Eesti riigi julgeolek.“

Kuusalu, Saarde ja Tapa vald on kasutanud summasid teede hooldusremondiks, Võru vald kasutas summat Sõmerpalu lasteaia projekteerimiseks, Rõuge vald hankis Nursi külakeskuse ja lasteaia küttesüsteemid, Lääne-Harju vald rajas Kloogale mängu-sportimisväljaku ja kergliiklustee valgustuse, Saku vald koostas mürakaardi, Narva-Jõesuu korrastas aga Sinimäe vaatetorni ümbritseva territooriumi ja ostis muuseumile suure telgi. Anija vald asub toetussumma eest looma Piibe maantee äärseid külasid ühendavat kergliiklusteed.

Tegevustoetusi makstakse välja igal aastal vastavalt 2019. aasta septembris sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppele, mille alusel maksab RKIK perioodil 2019-2023 kohalikele omavalitsustele kord aastas sihtotstarbelist toetust – viie aasta peale kokku 1,5 miljonit eurot.

Kaitseväe kasutuses on seitse harjutusvälja: keskpolügoon ning Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku, Soodla harjutusväljad ja Tapa lähiharjutusala. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet.

Viimased uudised