Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas käskkirja, millega eraldatakse kohalikele omavalitsustele ning eraüldhariduskoolide ja -lasteaedade pidajatele ligi 1,2 miljonit eurot, et pakkuda tuge hiljuti Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamisel.

Minister Kristina Kallase sõnul on Ukraina sõjapõgenike lastele meie haridussüsteemis osalemise võimaldamine olulise tähtsusega. „Paraku sõda kestab ja me ei tea, millal see lõpeb. Meie ülesanne on ukrainlasi toetada nende lastele lastehoiu võimalusi pakkudes ja lapsi õpetades, kuni nad saavad kodumaale naasta. Sel aastal  toetame koolide ja lasteaedade pidajaid jätkuvalt lisarahaga, et nad saaksid tagada ka viimasel ajal Eestisse saabunud sõjapõgenikele lasteaia- ja koolikohad, pakkuda keeleõpet, tugiteenuseid, huvitegevusi, vajadusel toitlustust või transporti,” selgitas minister Kallas.

Kokku eraldab ministeerium 1 179 347 eurot, millest 747 362 eurot on mõeldud kooliskäivate õpilaste ning 431 985 eurot lasteaedade ja -hoidude laste toetuseks. Toetust antakse iga lasteaias või -hoius oleva lapse kohta 465 eurot ning üldhariduskoolis õppiva õpilase kohta 506 eurot kuus ning raha kantakse kooli- või lasteaiapidajale.

Käskkirjaga eraldatud täiendav toetus makstakse välja tagasiulatuvalt perioodi 1. jaanuar – 31. märts eest. Toetuse arvestamisel võeti aluseks Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud Ukraina sõjapõgenikest laste ja õpilaste arv, kes on kantud Eesti hariduse infosüsteemi pärast 10. novembrit 2022. Kokku eraldatakse toetust alushariduses 339, üldhariduses 635 ja kutsehariduses 64 õpilase eest.

Varasemalt Eestisse saabunute õpet on juba toetatud ning rahastatakse Vabariigi Valitsuse toetusfondi määruses kehtestatud määrade alusel.

Mai alguse seisuga on Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud kokku 8534 Ukrainast pärit last ja noort. Õppetaseme järgi jagunevad lapsed: alushariduses 2128 (24,9%), põhihariduses 5519 (64,7%), gümnaasiumis 407 (4,8%), kutsehariduses 480 (5,6%). 

Viimased uudised