Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel nädalal alustab haigekassa perearstikeskustele COVID-19 vastase vaktsineerimise eest lisaraha väljamaksmist. Kokku saavad perearstikeskused vaktsineerimistulemuste eest 4,7 miljonit eurot.

Eelmisel aastal otsustas valitsus eraldada lisaraha täiendavaks tulemustasuks perearstikeskustele COVID-19 vaktsineerimise eest vastavalt tulemuste tegelikule saavutamisele. Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga töötasid välja tulemustasu maksmise kriteeriumid, mis kehtestati Haigekassa juhatuse otsusega. Haigekassa maksab perearstidele tulemustasu välja 7. veebruariga algava nädala jooksul.

Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni sõnul on perearstidele suunatud lisatasu vajalik, et võimalikult palju inimesi saaksid haiguse raske läbipõdemise eest kaitstud. „Saame COVID-ile vastu seista ainult võimalikult suure vaktsineerimise hõlmatusega. Perearstidel on vaktsineerimisel olnud hindamatult suur roll ja oleme neile lisatöö eest ütlemata tänulikud,“ lisas Friedemann.

Toetusmeede koosneb kaheksast kriteeriumist, mis arvestab nii üldarsti teenuse osutajate senist panust kui ka võtab arvesse vaktsineerimise edenemise eelmise aasta 30. septembrist detsembri lõpuni.

Tulemustasu väljamaksmisel hinnati perearsti nimistu patsientide erinevate vanusegruppide vaktsineerimisega hõlmatust, seda lisaks maakondlikus vaates ja kogu elanikkonnas. Sealhulgas hinnati seda, kuivõrd on perearst panustanud vaktsineerimisse väljaspool perearstikeskust ja oma nimistu väliseid inimesi vaktsineerides, kas perearst on teinud vaktsineerimise edendamiseks lisategevusi ning kasutanud üleriigilise digiregistratuuri abi või toetanud kogu vaktsineerimise protsessi läbi avaliku meedia.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaise Le Vallikivi sõnul on Eesti perearstid teinud väga keerulist ja järjekindlat tööd selleks, et Eesti elanikkonna hulgas oleks vaktsineerimisega hõlmatus tasemel, mis võimaldaks ühiskonda võimalikult avatuna hoida. „Esmalt vaktsiinidefitsiidi ning seejärel vaktsiiniskepsise, väärinfo ning pidevalt muutuva koroonaviiruse tingimustes on perearstid teinud väga head tööd ning selle tunnustuse kõigiti ära teeninud,“ selgitas Vallikivi.

Kolmanda jaanuari seisuga löödi perearstikeskuste tulemused kokku. Üle 70% hõlmatuse 12+ elanikkonna hulgas saavutas kokku 51,4% perearstinimistutest ja üle 80% hõlmatuse 7,6% perearstinimistutest. Keskmine hõlmatus vanusrühmas 12+ kõigi nimistute peale kokku  oli 69,5%.

Üle 80% hõlmatuse vanusrühmas 60+ saavutas 46,3% perearstinimistutest ning üle 90% hõlmatuse 25 nimistut ehk 3,2% kõigist nimistutest. Keskmine hõlmatus kõigi nimistute peale kokku oli 76,3%.

74 asutust ehk 17,2% kõigist perearstikeskustest on teinud nimistuväliseid süste enam kui 10% asutuses tehtud süstide koguarvust.

Osa kriteeriumite täitmist jälgiti ka küsitluse ja kuludokumentide abil. 88 asutust ehk 34,1% vastanutest (20,5% kõigist perearstikeskustest) on teinud täiendavaid kulutusi patsientide teavitamiseks perioodil 1.10 – 31.12.2021 (kõned ja SMSid).

Kõigi kaheksa kriteeriumi täitmise tulemustega on võimalik tutvuda haigekassa kodulehel: https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-maksab-perearstidele-47-miljonit-eurot-tulemustasu

Viimased uudised