Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Lõuna-Eestis algas pioneeripataljoni reservväelastest juhtkonna kahenädalane õppekogunemine, mille jooksul tuletatakse meelde ajateenistuses õpitut.

„Oleme kutsunud õppekogunemisele reservväelastest rühmaülemad ja kompaniiülema abid, kelle peamisteks ülesanneteks on kriisiolukorras oma alluvate juhendamine ja juhtimine – see on suur vastutus,“ ütles pioneeripataljoni ülem major Hegert Horn, kes hindas kohale tulnud reservväelaste motivatsiooni kõrgeks.

Ligi 25 pioneeripataljoni juhtkonda kuuluvat reservväelast saavad õppekogunemisel värskendada nii üldisi sõdurioskusi, erialaseid teadmisi kui harjutada pioneeritegevuste planeerimist.

„Eesmärgiks on osalejatele meelde tuletada varasemast teenistusest õpitu ning kogetu. Lisaks on oluline siin väljaõppetaseme ühtlustamine ja kogemuste jagamine, sest õppekogunemisel osalevad erinevate aastakäikude reservväelased,“ lisas major Horn.

Käesoleval nädalal on põhirõhk laske- ja lõhkamisharjutustel ning pioneerialasel täiendõppel, järgmisel nädalal keskendutakse juba planeerimisharjutustele.

2. jalaväebrigaadi pioneeripataljon on peamiselt reservväelastest koosnev üksus. Pioneerid takistavad ja aeglustavad vastase üksuste manöövreid, toetavad enda üksuste liikumist ning loovad kaitserajatisi.

Siin on galerii kogunemiselt, kaitseväe fotod:

Viimased uudised