Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu rahandusministri esitatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatused, millega muutub füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamine uuel aastal senisest lihtsamaks.

„Seadusemuudatuste üheks eesmärgiks on FIEna tegutsemise soodustamine, selleks luuakse FIE-dele äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond,” selgitas rahandusminister Toomas Tõniste. „Lisaks laiendatakse seni töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIEdele.”

FIEde maksukeskkonna lihtsustamiseks muudeti FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid. Tulumaksuseadusesse tehtud muudatused puudutavad vastuvõtu- ja reklaamikulude ning tasutud sotsiaalmaksu ettevõtlustulust mahaarvamist. Lisaks muudeti kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning olulisima muudatusena ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisel kehtestatud ülempiiri.

Osa muudatuste eesmärk on laiendada töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIEle. Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid. Seda nii ajutise töövõimetuse perioodi kui ka kalendrikuu kestel tegutsemise alustamise korral. FIEle kehtestati ka tervise edendamise kulude ja töötajate lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulude mahaarvamise õigus.

FIEde maksureeglite rahaline mõju vähendab maksulaekumisi hinnanguliselt 1,3 miljoni euro võrra.

Hetkel tegutseb Eestis üle 31 000 FIE.

Videot vaata allpool.

Viimased uudised