Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles nendib, et 17 meedet, mille üle Ungari valitsus ja Euroopa Komisjon kokku leppisid, ei ole ELi rahastamise riski kõrvaldamiseks piisavad, isegi kui reformid viiakse täies mahus ellu.

Ungari on kohustatud välja juurima korruptsiooni ja astuma samme hea valitsemistava tugevdamiseks. Meetmed hõlmavad seadusandlikke reforme, korruptsioonivastase asutuse loomist ja riigihangetega seotud praktikate parandamist, vahendab Iltalehti.

Parlamendiliikmete hinnangul saab Ungari 7,5 miljardi euro suuruse rahastamisega nõustuda alles siis, kui on leitud, et Ungari parandusmeetmetel on püsivad praktilised mõjud.

Saadikud väidavad ka, et Ungari taastamisrahastuse kava ei tohiks heaks kiita.

EL-i parlamendi hinnangul on endiselt olemas taastamisrahastuse vahendite kuritarvitamise oht ning seetõttu ei tohiks komisjon Ungari riiklikku majanduse elavdamise kava heaks kiita enne, kui riik täidab täielikult kõik õigusriigi põhimõtet puudutavad soovitused ja on rakendanud kõik Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohased otsused.

Esialgse info kohaselt on ka Euroopa Komisjon seisukohal, et Ungari pole veel teinud piisavalt, et saada ELi raha kokku üle 13 miljardi euro.

Komisjoni kolmapäevastel esialgsetel andmetel on Ungaril vaja rakendada 27 lisameedet, et saada ELi eelarvest 7,5 miljardit ja 5,8 miljardit taastamisfondi raha.

Esialgse info kohaselt kavatseb Euroopa Komisjon aga soovitada Ungari taastamispaketi raha kasutamise kava heaks kiita.

Ungari saaks raha aga alles siis, kui on rakendanud kokku 27 õigusriigi tugevdamisele suunatud meedet.

Ametlikult avaldab Euroopa Komisjon oma seisukoha järgmisel nädalal 30. novembril.

Viimased uudised