Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

mootorikütus

Eestis müüdavate mootorikütuste kvaliteet on Euroopa Liitu astumise ajast alates paranenud ning sellega võib enamasti rahule jääda, teatas keskkonnaministeerium.

Puuduliku kvaliteediga kütuste osakaal on kuni kaks korda väiksem võrreldes kümne aasta taguse ajaga.

„Mootorikütuste põlemisest tekkiv saaste mõjutab kõige enam linnade välisõhu kvaliteeti, aga mõjutatud on kõik Eesti paigad,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. „Seepärast on Euroopa Liidus kehtestatud mootoribensiinile ja diislikütusele miinimumnõuded, mida kõik liikmesriigid on kohustatud jälgima ja ka kontrollima, kas tanklates müüdavad kütused vastavad etteantud nõuetele.”

Igal aastal kontrollib Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ hinnanguliselt 210-240 tanklat ja analüüsib ligi 560 kütuseproovi. Eelmise aasta kokkuvõtted näitavad, et kvaliteedinõudeid rikuti 13 korral. Peamised rikkumised on seotud oktaaniarvuga, järgnevad aururõhu, väävli- ja mangaanisisalduse normiületused.

Ümberpumpamine halvendab kvaliteeti

Kütuste kvaliteedi langusel võib Pomerantsi sõnul olla mitmeid põhjuseid, kuid üks neist on asjaolu, et enne sõiduki paaki jõudmist on kütust mitu korda ümber pumbatud.

„Kuivõrd Eestis on väga levinud, et kütus vahetab mitmeid kordi omanikku, mis võib tähendada ka seda, et kütus pumbatakse ühest mahutist teise, siis on kütuse kvaliteedi halvenemine igati loogiline,” lisas Pomerants.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised