Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon võttis vastu nõukogu rakendusotsuse ettepaneku, millega kiidetakse heaks Ukraina valitsuse reformi- ja investeerimisstrateegia ehk Ukraina kava järgmiseks neljaks aastaks.

See võimaldab teha Ukrainale korrapäraseid ja prognoositavaid makseid ELi 50 miljardi euro suurusest Ukraina rahastust. See aitab Ukrainal riiki käigus hoida, maksta palka ja pensione, osutada põhilisi avalikke teenuseid ning toetada taastumist ja ülesehitamist ajal, mil ta jätkab enda kaitsmist Venemaa agressiooni eest. Kava peab vastu võtma ka ELi nõukogu.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen„Ukraina kavandatud reformid ja investeeringud loovad tugeva aluse, et taastada riik tänapäevase ja jõukana oma teekonnal Euroopa Liitu. Ukraina kava heakskiitmine võimaldab teha Ukraina rahastust regulaarseid makseid. Meie ettepanek näitab taas, et Euroopa seisab Ukraina kõrval nii kaua kui vaja ning et oleme valmis andma riigile hädavajalikku rahalist toetust.”

Ukraina kava sisaldab 69 reformi ja 10 investeeringut, mis on jaotatud 146 kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks näitajaks. Reformid hõlmavad 15 potentsiaalset majanduskasvu valdkonda, nagu energeetika, põllumajandus, transport, rohe- ja digivaldkond, inimkapital, riigiettevõtted, ettevõtluskeskkond, riigi rahandus ja detsentraliseerimine. Nende eesmärk on suurendada Ukraina makromajanduslikku ja finantsalast vastupanuvõimet, parandada juhtimist, suurendada haldussuutlikkust ja -tõhusust, kohtusüsteemi vastutust ja usaldusväärsust, toetada erasektori arengut ja luua kestlikku majanduskasvu soodustav keskkond. Reformid aitavad viia ka Ukraina õigusakte vastavusse ELi õigustikuga, eelkõige avaliku halduse, riigi rahanduse juhtimise, rahapesuvastase võitluse, riigihangete ning transpordi- ja põllumajandusliku toidutööstuse valdkonnas. Investeeringud keskenduvad inimkapitalile, energeetikale, transpordile, põllumajanduslikule toidutööstusele, ettevõtluskeskkonnale ja regionaalpoliitikale.

Järgmised sammud

Komisjoni positiivse hinnangu järel on liikmesriikidel nõukogu rakendusotsuse vastuvõtmiseks aega üks kuu. Otsuse kiire vastuvõtmine võimaldaks komisjonil teha Ukrainale kuni 1,89 miljardi euro ulatuses eelmakseid, enne kui algavad reformi- ja investeerimisnäitajate rakendamisega seotud korrapärased maksed.

Taust

1. märtsil jõustunud uues Ukraina rahastus on ette nähtud kuni 50 miljardit eurot stabiilset ja kestlikku rahastamist toetuste ja laenudena, et toetada Ukraina taastamist, ülesehitamist ja moderniseerimist aastatel 2024–2027. Sellest kuni 32 miljardit eurot on esialgu ette nähtud Ukraina kavas kirjeldatud reformideks ja investeeringuteks, mille väljamaksmise tingimuseks on kindlaksmääratud näitajate saavutamine. Investeeringute toetuseks võetakse kasutusele ligikaudu 7 miljardit eurot ning ligikaudu 5 miljardit eurot on ette nähtud reformide ja toetusmeetmetega seotud tehniliseks abiks. Ligi 6 miljardit eurot on ette nähtud erakorraliseks üleminekurahastuseks, sellest 4,5 miljardit maksis EL välja juba märtsis.

Kui kõik kavandatud reformid ja investeeringud täielikult rakendatakse, võib Ukraina SKP kasvada 2027. aastaks 6,2% ja 2040. aastaks 14,2%. Kava rakendamine võib aidata vähendada Ukraina võlga 2033. aastaks ligikaudu 10 protsendipunkti.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Viimased uudised