Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon allkirjastas ravimifirmaga Gilead ühishanke raamlepingu, et soetada kuni 500 000 ravikuuri jagu ravimit Veklury (remdesiviiri kaubanduslik nimetus).

Leping näeb ette ka võimaluse hankida rohkem ravikuure kui 500 000. Ühishankelepingu on allkirjastanud 36 riiki, sh kõik ELi liikmesriigid, Euroopa Majanduspiirkonna riigid (Norra ja Island), Ühendkuningriik ning kuus kandidaatriiki või potentsiaalset kandidaatriiki (Albaania, Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia, Kosovo ning Bosnia ja Hertsegoviina). Kõik osalevad riigid saavad nüüd Vekluryt otse tellida. Veklury on praegu ainus ravim, millele on ELis antud tingimuslik müügiluba lisahapnikku vajavate COVID-19 patsientide raviks.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Tänane samm kindlustab, et remdesiviir on kättesaadav, et pakkuda ravi kuni 500 000 abi vajavale patsiendile. Me ei jäta kasutamata ühtki võimalust, et tagada COVID-19 vastu võitlemiseks ohutute ja tõhusate ravimite saadavus. ELi ühishangete kaudu anname kogu Euroopas riikidele võimaluse saada ühiste jõupingutustega juurdepääs hädavajalikele seadmetele ja ravimitele. Koos oleme alati tugevamad ja tänane on näide Euroopa solidaarsuse toimimisest võitluses COVID-19 vastu.“ 

Enne selle ühishanke raamlepingu allkirjastamist oli komisjon sõlminud lepingu ravimifirmaga Gilead, et kindlustada 33 380 ravikuuri jagu Vekluryt. Seda on jaotatud ELis ja Ühendkuningriigis alates augustist. Lepingut rahastati komisjoni erakorralise toetuse rahastamisvahendist (ESI) ja selle suurus oli kokku 70 miljonit eurot.

ESI toel ostetud ravikuurid on aidanud augustist oktoobrini katta esmavajadusi, et tagada kriitilises seisundis patsientide ravi. Ravimit jaotati mitmes osas. Nüüd tagatakse ühishankelepinguga, et riigid on ka edaspidi Vekluryga pidevalt varustatud, kui nad otsustavad seda ravimit hankida.

Taust

Euroopa Komisjon on tänavu ühishanget kasutanud ka varem, näiteks isikukaitsevahendite, hingamisaparaatide, testimisvahendite ja intensiivravi ravimite hankimiseks. Isikukaitsevahendite, hingamisaparaatide ja laboriseadmete kohta sõlmitud lepingud võimaldavad liikmesriikidel tellida ühe aasta jooksul kriitilise tähtsusega varustust rohkem kui 3,3 miljardi euro eest.

Ühishankeid on tulekul veelgi

28. septembril alustati ühishankemenetlust COVID-19 vastu vaktsineerimiseks vajaliku meditsiinivarustuse soetamiseks. Menetlus hõlmab 27 liiki varustust, mis on jaotatud kuude kategooriasse: vaktsiinikandekastid, jäätmemahutid, süstimisseadmed, desinfektsioonivahendid, isikukaitsevahendid ja anesteesiavahendid.

Oluliste intensiivravi ravimite ühishanke menetlus on lõppjärgus ja riigid võivad hakata tellimusi esitama lähipäevil. Hange hõlmab intensiivravi ravimeid kuues valdkonnas (analgeetikumid, antibiootikumid, müorelaksandid, anesteesia, elustamine ja muu).

Viimased uudised