Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Elektroonilise side ettevõtete valduses olevaid andmeid inimeste suhtluse ja liikumise kohta tohib kasutada ainult raske kuritegevuse ja terroriaktide ärahoidmiseks, mitte aga igasuguse kriminaalmenetluse raames, otsustas Eestist laekunud kaebust arutanud Euroopa Kohus, viidates isikuandmete kaitsele ja eraelu puutumatusele.

Samuti on EL-i õigusega vastuolus riikide seadused, mis lubavad prokuröril anda ametiasutusele kriminaaluurimise läbiviimiseks liiklus- ja asukohaandmetele juurdepääsu luba.

Euroopa Liidu vastavaid direktiive “tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis võimaldavad ametiasutustele kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus menetlemise eesmärgil juurdepääsu liiklus- või asukohaandmete kogumile, millest võib saada teavet elektroonilise side vahendi kasutaja sideseansside või tema kasutatavate lõppseadmete asukoha kohta ja teha tema eraelu kohta täpseid järeldusi, ilma et see juurdepääs piirduks menetlustega, mille eesmärk on võitlus raske kuritegevuse vastu või avalikku julgeolekut ähvardava suure ohu ärahoidmine,” seisab teisipäeval avaldatud kohtu otsuses.

Euroopa Kohus tegi oma otsuse Eesti Riigikohtu 2018. aasta novemris saadetud eelotsusetaotluse alusel. Kohtuasi puudutas isikut initsiaalidega H. K., kes oli kohtus süüdi mõistetud aastatel 2015-2016 toime pandud pisivarguste eest kogumahus ligi 4000 eurot.

Ühteks tõendiks, mille põhjal H.K. Viru Maakohtus süüdi mõisteti, oli ka elektroonilise side seaduse alusel sideettevõttelt saadud elektroonilise side andmestik, mille uurimisasutus oli kohtueelse menetluse käigus sideettevõtjalt Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri antud eri lubade alusel saanud.

Asjast kirjutas ERR.

Kommentaarid

Viimased uudised