Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Shutterstock

Tõrvast on tulnud ettepanek luua suletavate erikoolide asemele erakoolid, kus õpe toimuks põhiliselt läbi praktilise tegevuse.

Ettepanek on järgmine:

Elame väga kiires ja ebastabiilses ajajärgus, seega peab kool olema oma ajast alati ees ja prognoosima millised on  väärtused ja vajadused, kui õpilane lõpetab kooli. Ilma vaatame seapõrnalt, aga hariduse ja tööturu seoste ennustusega tegelejaid on vähe.  Aastaid oleme kuulnud, et suletakse koole ja seda ikka maapiirkondades aina rohkem, kogu haridus koondub nn linna või keskustesse. Erivajadusega õpilased sundliidetakse klassidega, kus tegelikult ei ole vastavat personaali, kes nendega piisavalt tegutseks, erivajadust ei saa võrdsustada mahajäämusega, vaid sageli on vaja tegeleda andekamatega: Arendagem oma tugevusi ega unusta nõrkusi. Väljakutseid pakub samuti õpilaskodu teema, mis aitab nii mõnelgi õpilasel oma eesmärke saavutada ja hüljata senine tähelepanu nõudev ja sageli negatiivse alatooniga tegevus.

Erakooli eesmärgiks on luua tingimused põhikooli ja vajadusel koolieelse õppeasutuse toimimine koos õpilaskoduga ja seda sõltumata asukohast. Koolid või omavalitsused, kes soovivad (või on sunnitud) oma kooli sulgema, siis tasub meiega kontakteeruda ja ilmselt leiame lahenduse, säilitades kooli, siis säilib elu. Võrreldes  õpilaste tulemusi PISA testil, siis õpilased eespool, aga võttes kõrvale reaalsed eluoskused, siis tulemused hoopis teised. Kool tegeleb teoreetilise ja ideaalse maailmaga, astub õpilane oma edasisi samme, siis puudub oskus või julgus  valida omale sobiv eriala või kool. Ühiskonnas kehtib ca 20 aastane tsükkel ja seda samuti haridusmaastikul, tänaseks on esimestest erikoolide sulgemisest möödas ca 20 aastat ja nüüd räägime taaskord, et erikoole on uuesti vaja, klassides puuduvad pädevad abiõpetajad ja õpetajatelgi pole sageli olnud soovi õpetada teistmoodi, kui varem. Räägime, et õpetajate koormus on suur, aga see on iga õpetaja oma teha ja oskus juhtida aega. Õigel õpetajal peab olema kaasa sündinud õpetajageen, siis saab seda aina arendada. Õige õpetaja on alati valmis nn tulistama puusalt ja viima tunni läbi ilma ettevalmistuseta: külmas, elektri ja arvutita klassis ja vaata, aga imet õpilased hoopis entusiastlikumad. Suhteliselt palju on õpilasi, kes jätavad põhikooli pooleli ja seda ehk ainult ühe õpetaja, ühe juhtumi vms pärast. Erakool tahab selle tühimiku täita.

Erakooli üks eesmärke on integreerida praktilist elu õppetööga nii palju , kui võimalik. Iga õpilane, kes on toodud tagasi järjele ja leidnud oma koha elukeskkonnas on väärtus omaette ja väärtuslik ühiskonnale. Erakool pakub alati individuaalsemat lähenemist ja kooli personaal omandab oskused ettearvamatutes olukordades töötamiseks ja selleks peab koostööd tegema kogu personaal, sest teinekord võib õpilasele mõjukam olla koka või remonditöölisega vestlused, kui õpetajaga. Oma osa õppetöös saab kindlasti õues olek ja miks mitte õuesõpe, sest mitmekülgsem on päev, seda sisukam ja hasarti pakkuvam see on.

Igasuguse organisatsiooni toimimiseks on vaja kapitali, selleks kaasame kõik võimalikud projektid ja ühisrahastused, algatused jms. Kellel vähegi soovi ja leiab, et olemas sellist materjali varu, rahalisi võimalusi, mööblit, tööoskust, vaba aega ja tahtmist, siis andke endast märku.

Rahalised annetused MTÜ Tõrva Kool EE534204278632442301 ja selgituseks erakool.

Ärgem unustagem, et päikeselgi on plekid!

kool.torva@gmail.com
Kalmer Kiidma
Tel: 5649 8533

Viimased uudised