Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Järgmise, 2019. aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt algab 3. detsembril kell 9.00 veebikeskkonnas www.pilet.ee ja Keskkonnaameti kontorites.

Kalastuskaarti on vaja, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, liivi või kuuritsat. Samuti on see nõutud õngpüünistega püüdmisel Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnedel lõheliste jõgedel.

Taotlemisel tuleb arvestada ka seda, et 2018. aasta alguses jõustunud seadusemuudatusega ei anta enam kalastuskaarti isikule, kellel on viimase aasta eest püügiaruanne esitamata.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko soovitab kalastuskaardi ostmisel oma plaanid põhjalikult läbi mõelda. „Luba ostetakse sageli mitu kuud varem, hiljem pole seda võimalik muuta, kehtetuks tunnistada ega selle eest makstud raha tagasi saada. Samuti ei tohi luba kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada. Limiidita lube, näiteks õngpüünistega lõhejõgedel kalastades või liivi, kuuritsat ja kadiskat kasutades, soovitame osta vahetult enne kalapüügile minekut,“ selgitas Rakko.

Keskkonnaametis ja pilet.ee lehel müüdavate kalastuskaartide jaoks on kehtestatud eraldi limiit, mis iga aastaga nihkub aina rohkem internetis müüdavate lubade kasuks. 2019. a jagatakse 94 protsenti lubadest elektroonilise kanali ja 6 protsenti Keskkonnaameti vahendusel. Silma looduskaitsealale saab luba taotleda vaid internetist.

Kui 2017. aastal sai esmakordselt osta nädalasi võrgulube merele ja 2018. aastal ka Võrtsjärvele, siis 2019. aastal lisanduvad sinna nimekirja ka kõik siseveekogud (va Peipsi). Kui merel ja Võrtsjärvel jäid nädalaste kõrval kehtima ka kuuajalised load, siis siseveekogudes hakkavad olema vaid nädalased load.

Internetis saab luba taotleda aadressil www.pilet.ee, kus on vaja end autentida ID-kaardi, mobiili ID või internetipanga vahendusel. Maksmine toimub kohe pärast taotluse esitamist internetipanga vahendusel või krediitkaardiga.

Keskkonnaametile saab taotluse esitada ameti maakondlikes kontorites (va Tallinna peakontor, Palmse ja Otepää kontorid). Taotluse võib saata ka postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga, kuid sel juhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks loetakse selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg Keskkonnaameti dokumendiregistris, mis on kindlasti hilisem taotluse saatmise ajast. Taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Pikemalt saab lugeda kalastuskaardi taotlemise kohta Keskkonnaameti kodulehelt.

Määruse 2019. aasta ajutiste püügikitsenduste, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarvu kohta harrastuskalapüügil leiab Riigi Teatajast.

Viimased uudised